Siirry sisältöön

Opetushallituksen rahoittamat täydennyskoulutukset

Laurea suunnittelee opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta, joka on kohdennettu varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtoreille, opettajille ja opinto-ohjaajille sekä tukipalvelujen henkilöstölle.

Tavoitteenamme on syventää henkilöstön osaamista ja toteuttaa oppimisympäristöjen ja toimintakulttuurin uudistamiseen liittyviä kokeiluja.

Olemme mukana Opetushallituksen kevään 2020 rahoitushaussa, joka liittyy yllämainittuun täydennyskoulutukseen. 

Rahoitusta haetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen henkilöstökoulutuksiin seuraavilla teemoilla ja 17 hakemuksella:

 • Viestivä, varautuva ja väkivallaton koulu – Wau!, yhteistyössä Työterveyslaitoksen kanssa
 • Kokonaisvaltaista Hyvinvointia ja Osallisuutta-YhdessäHyvin, yhteistyössä Suomen Humanistisen Ammattikorkeakoulun (HUMAK) kanssa
 • Yhteisöllinen oppilaitoksen kehittäminen osallistavan palvelumuotoilun avulla
 • Verkko-opetuksen opiskelijalähtöinen kehittäminen
 • Liikuntaneuvontaa opetukseen -uudenlaisia sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan ammatilliseen koulutukseen
 • MOJOVA - Pedagoginen johtajuus ja moniammatillinen tiimi varhaiskasvatuksessa.
 • Kehittävä arviointi ja oppiva yhteisö varhaiskasvatuksessa
 • Digitaalisten verkkopalveluiden ja oppimateriaalien saavutettavuuskoulutus
 • Yksilöllisten oppimispolkujen vahvistaminen kokeilukulttuurin ja palvelumuotoilun avulla
 • Lastensuojelu varhaiskasvatuksessa
 • KuVa! Kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa
 • OSUMA - Draamatarinoita osallistamiseen
 • Suhdeperustaisen oppilashuollon verkosto-osaaminen
 • Palvelumuotoilusta pedagoginen työkalu toisen asteen kauneudenhoitoalan koulutukseen
 • ILMO – Iloa ja motivaatiota ilmiöpohjaiseen ja eheyttävään opetukseen
 • Portfolio pedagogisena työkaluna, yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa
 • Lisäksi olemme Metropolia ammattikorkeakoulun hakemuksessa kumppanina:
  METROPOLIA - LAUREA - HUMAK - FENIX ry
  Opettajien valmentava seksuaali- ja tasa-arvokasvatus

 

Lisätietoja:

Laurean täydennyskoulutukset

Järjestämme täydennyskoulutuksia niin julkisella sektorilla kuin yritysmaailmassakin toimiville ammattilaisille. Voit jättää pyynnön räätälöidystä koulutuksesta henkilöstöllesi tai ilmoittautua suoraan tuleviin koulutuksiin.


Tutustu täydennyskoulutuksiimme