Siirry sisältöön

Koulutuksessa syvennät ymmärrystäsi Kohtaamistaiteen teoreettisista ja filosofisista perusteista ja hahmotat Kohtaamistaiteen roolia osana taidekasvatusta, kuntoutusta ja hyvinvointia. Koulutuksessa yhdistyvät lähi- ja verkko-opetus, opetusharjoittelu sekä kokemukselliset taidetyöpajat.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Koulutus sopii erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajille sekä sivistystoimen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan sekä taiteen asiantuntijoille, jotka haluavat toimia Kohtaamistaiteen kouluttajan tehtävissä.
 • Hakuaika: 11.2.2024 mennessä
 • Ajoitus: 15.3.2024-14.3.2025
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Tikkurilan kampus ja Zoom-verkkotapaamiset
 • Hinta: 1980€ + alv 24%

Koulutuksen jälkeen voit toimia Kohtaamistaiteen kouluttajana eri toimintaympäristöissä. Koulutus muodostuu kolmesta osiosta: Kohtaamistaiteen koulutusprosessi, Kohtaamistaiteen kouluttajana toimiminen ja Kohtaamistaiteen kehittäminen.

Koulutuksessa syvennät ymmärrystäsi Kohtaamistaiteen teoreettisista ja filosofisista perusteista ja hahmotat Kohtaamistaiteen roolia osana taidekasvatusta, kuntoutusta ja hyvinvointia. Opit käytännön harjoittelun kautta Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksen suunnittelua, toteuttamista ja arviointia. Koulutus antaa valmiuksia pedagogiseen suunnitteluun huomioiden oppimisympäristöt, ryhmäprosessit ja koulutusryhmien tarpeet. Saat myös valmiuksia kehittää Kohtaamistaidetta ja sen näkyvyyttä sekä verkostoitua Kohtaamistaiteen toimijoiden kanssa.

Koulutus tuottaa kelpoisuuden toimia Kohtaamistaiteen kouluttajana. Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Laurean Tikkurilan kampuksella ja verkkotapaamisina Zoomissa. Koulutus sisältää kokemuksellisia taidetyöpajoja, itsenäistä työskentelyä ja opetusharjoittelua sekä Kohtaamistaiteen koulutukseen ja kouluttajana toimimiseen liittyvän kehittämistehtävän.

Laurea-ammattikorkeakoulu on kehittänyt Kohtaamistaiteen japanilaiseen Clinical Art –työskentelyyn pohjautuen. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle. Ensimmäiset Kohtaamistaiteen kouluttajat valmistuivat 2019.

Lisätietoja koulutuksesta

 • Kohderyhmä 

  Koulutus sopii erityisesti toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen opettajille sekä sivistystoimen, nuorisotoimen ja sosiaali- ja terveysalan sekä taiteen asiantuntijoille, jotka haluavat toimia Kohtaamistaiteen kouluttajan tehtävissä. Hakuvaatimuksina on soveltuva opisto- tai korkeakoulututkinto tai muu soveltuva tutkinto ja Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus sekä aiempi kokemus ryhmänohjaajan tai kouluttajan/opettajan tehtävistä.

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta 5 op koulutusosiosta, joissa keskeistä on Kohtaamistaiteen koulutusprosessin kokonaisvaltainen ymmärtäminen ja käytännön toteutuksen hallinta. Kouluttajakoulutuksen keskeisenä teemana on myös Kohtaamistaiteen kehittäminen.

  KOHTAAMISTAITEEN KOULUTUSPROSESSI 5 OP

  Opiskelija osaa

  • hyödyntää Kohtaamistaiteen teoreettista ja filosofista perustaa Kohtaamistaiteen koulutuksessa
  • pedagogisesti sitoa Kohtaamistaiteen teorian ja käytännön Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutuksessa 
  • ohjata ja tukea opiskelijaa ja ryhmää vuorovaikutuksessa ja oppimisprosesseissa


  KOHTAAMISTAITEEN KOULUTTAJANA TOIMIMINEN 5 OP

  Opiskelija osaa

  suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdenmukaista Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutusta, joka sisältää Kohtaamistaiteen perusteet 5 op ja Kohtaamistaiteen ohjaajuus 10 op opinnot

  KOHTAAMISTAITEEN KEHITTÄMINEN 5 OP

  Opiskelija osaa

  • tunnistaa Kohtaamistaiteen koulutuksen kehittämistarpeita
  • kehittää Kohtaamistaidetta ja sen näkyvyyttä sekä verkostoitua muiden Kohtaamistaiteen toimijoiden kanssa
  • kehittää ja soveltaa Kohtaamistaiteen periaatteiden mukaista taidetoimintaa osana koulutusprosessia

   

  Aikataulu:

  pe 15.3.2024 klo 9-16

  Koulutuksen orientaatio

  Minä Kohtaamistaiteen kouluttajana 

  Kohtaamistaiteen koulutusprosessin rakentuminen

  pe 19.4. 2024 klo 9-16

  Mistä Kohtaamistaiteen ohjaajakoulutus rakentuu – koulutuskokonaisuuteen tutustuminen

  Kohtaamistaiteen juurilla – Clinical Art sekä japanilainen estetiikka ja filosofia


  pe 17.5. 2024 klo 9-16

  Miten rakennat pedagogisesti toimivan Kohtaamistaiteen koulutuksen?

  Näkökulmia taidekasvatukseen


  pe 14.6. 2024 klo 9-16

  Vuorovaikutuksen rakentaminen ja tukeminen Kohtaamistaiteen koulutuksessa

  Reflektointia ja kokemuksia käytännön ohjausharjoittelusta


  pe 23.8. 2024 klo 9-16

  Oppimisympäristöjen luominen ja tehtävien sekä arvioinnin rakentaminen Kohtaamistaiteen koulutukseen

  Ohjausharjoittelusta sopiminen ja yleiset käytänteet


  la 28.9. 2024 klo 9-16

  Kohtaamistaiteen juhlaseminaari Laureassa


  pe 25.10. 2024 klo 9-16

  Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kohtaamistaiteessa – omien kehittämistehtävien ideointia

  Kohtaamistaidetoiminnan näkyvyys ja visiointi


  pe 15.11. 2024 klo 9-16

  Kokemuksia Kohtaamistaiteen kouluttaja- ja ohjaajakentältä

  Kehittämistehtävien suunnittelua


  pe 13.12. 2024 klo 9-16

  Ideoita ja vinkkejä Kohtaamistaiteen kouluttajan työkalupakkiin

  Reflektointia ja kokemuksia käytännön ohjausharjoittelusta


  pe 17.1.2025 klo 9-16

  Koontia ja arviointia koulutusprosessista ja sen rakentamisesta

  Uusien Kohtaamistaiteen taidemenetelmien kehittäminen yhdessä


  pe 28.2.2025 klo 9-16

  Polkuni Kohtaamistaiteen kouluttajaksi

  Luovat menetelmät, oppiminen ja hyvinvointi


  pe 28.3.2025 klo 9-16

  Kehittämistehtävien esittely ja koulutuksen päätös  Koulutukseen liittyy ZOOM-verkkotapaamisia, jotka ilmoitetaan myöhemmin.

 • Koulutuksen hyödyt 
  • Opit suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan Kohtaamistaiteen koulutusprosesseja
  • Ymmärryksesi syvenee Kohtaamistaiteesta ja sen perustasta
  • Saat valmiudet kehittää Kohtaamistaidetta ja sen koulutusta
  • Saat pätevyyden, joka antaa sinulle mahdollisuuden toimia Kohtaamistaiteen kouluttajana
 • Materiaalit 

  Koulutuksessa on käytössä Canvas-oppimisalusta, johon koulutuksen materiaalit tallennetaan. Koulutus järjestetään suomen kielellä.

  Koulutuksen hinta sisältää taidetyöskentelymateriaalit koulutuksen aikana.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Hinta

  1980€ +alv 24% sisältäen opetuksen, ohjauksen sekä taidetyöskentelymateriaalit koulutuksen aikana.

  Ilmoittautuminen

  11.2.2024 mennessä, jonka jälkeen osallistuminen koulutukseen vahvistetaan valituille, sillä ehdolla että koulutukseen on ilmoittautunut riittävä määrä osallistujia.

  Peruutusehdot

  Koulutukseen ilmoittautuminen on sitova. Mikäli osallistuminen peruutetaan 14.2.2024 mennessä koulutusmaksua ei veloiteta. Mikäli osallistuminen peruutetaan 15.2.2024 tai sen jälkeen veloitetaan koulutusmaksu kokonaisuudessaan. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen teija.uino@laurea.fi.

 • Kouluttajat 

  Anne Eskelinen
  Kohtaamistaiteen kouluttaja, MuM, Musiikkiterapeutti

  Johanna Holmikari
  Kohtaamistaiteen kouluttaja, KM, sosionomi (AMK)

  Lisäksi ulkopuolisia kouluttajia

Lisätietoja: