Siirry sisältöön

Aikamatkalla opitaan arvostamaan omaa ja toisten historiaa ja luomaan  yhteistä toimintakulttuuria ja tulevaisuutta. Aikamatkalla-toiminta luo siihen osallistuville aikuisille ja lapsille iloa, itsemyötätuntoa, empatiaa, toivoa ja hyvinvointia.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksessa työskentelevät perhepäivähoitajat, varhaiskasvatuksen lastenhoitajat, sosionomit, opettajat ja johtajat
 • Hakuaika: 16.8.2024 mennessä
 • Ajoitus: 2.9.-31.12.2024
 • Laajuus: 7 op
 • Sijainti: Verkko, Laurean Tikkurilan kampus sekä Helsingissä Lastentarhamuseon tiloissa (Ebeneser)
 • Hinta: Maksuton

HYPPÄÄ AIKAMATKALLE OSALLISUUTEEN  

Koulutuksessa käytetään luovia ja leikillisiä menetelmiä oman menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden peilailuun. Samalla löydetään aineksia siihen, miten yhä moninaistuvammassa varhaiskasvatuksessa voidaan vahvistaa lapsen juuria, osallisuutta ja perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä. 

Aikamatkalla -toiminta on yhteydessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin korostaen inklusiivisuuden, kielellisen ja kulttuurisen rikkauden sekä ilmaisun ja monilukutaidon teemoja. Aikamatkalla lapset, perheet ja varhaiskasvatuksen työntekijät löytävät ja kohtaavat toisensa kaikille yhteisellä lapsuuden kentällä. 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkossa, Helsingissä Lastentarhamuseon tiloissa (Ebeneser) ja Laurean Tikkurilan kampuksella. Verkkoluennoilla tavataan yhdessä ja työpajoissa toimitaan kolmessa pienryhmässä. 

Koulutus koostuu kolmesta yhteisestä verkkotapaamisesta ja viidestä läsnäoloa edellyttävästä koulutusiltapäivästä syksyllä 2024. Tapaamisissa kokeiltuja työtapoja ja ideoita syvennetään omalla työpaikalla yhdessä lasten, työkavereiden ja perheiden kanssa. Koulutus kootaan näkyväksi omiin osaamisportfolioihin.

    Aika: Paikka: Teemat:
1 Aloitus

pe syyskuu klo 12-18

Laurea Tikkurila

Teema 1: Asettumista aikamatkalle

2 Työpaja 

pe lokakuu klo 12–18

Lastentarha-museo, Helsinki

Teema 2: Kohdataan aikamatkalla

3 Verkkotapaaminen to lokakuu 16.30-18.00 Zoom Teema 3: Aikamatkalla tilassa
4 Työpaja

pe marraskuu klo 12-18

Lastentarha-museo, Helsinki Teema 3: Aikamatkalla tilassa
5 Verkkotapaaminen ma marraskuu klo 16.30-18 Zoom Teema 4: Varhaiskasvatus aikamatkalla
6 Työpaja 

pe marraskuu klo 12-18

Lastentarha-museo, Helsinki Teema 4: Varhaiskasvatus aikamatkalla
7 Verkkotapaaminen ti joulukuu klo 15-18.00 Zoom

Teema 5:Aikamatkan koostamista ja arviointia

8 Loppuseminaari pe joulukuu klo 12-18.00 Laurea Tikkurila

Teema 5:Aikamatkan koostamista ja arviointia

         

 

 • Kohderyhmä 

  Koulutukseen otetaan 70 varhaiskasvatuksessa työskentelevää perhepäivähoitajaa, varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, sosionomia, opettajaa ja johtajaa.

 • Toteutus ja tavoitteet 

  Koulutuksen laajuus on 7 op ja se toteutetaan luentojen ja työpajojen ohella osallistujien omilla työpaikoilla lasten, huoltajien ja työkavereiden kanssa. Lisäksi osallistujat kokoavat toiminnasta omaa osaamisportfoliotaan. Toiminnassa kietoutuvat yhteen kielelliset, luovat, digitaaliset, pedagogiset, kulttuuriset ja hyvinvointiin liittyvät teemat henkilökohtaisella ja yhteisellä tasolla.

  Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena verkossa, Helsingissä Lastentarhamuseon tiloissa (Ebeneser) ja Laurean Tikkurilan kampuksella. Verkkoluennoilla tavataan yhdessä ja työpajoissa toimitaan kolmessa pienryhmässä. 

  Koulutuksen tavoitteena on lisätä ja tukea osallistujien

  • kieli-, kulttuuri- ja katsomustietoista osaamista teoriassa ja käytännössä, mukaanlukien osallisuuden, inkluusion ja oppivan yhteisön teemat
  • tietoa ja ymmärrystä dialogisten menetelmien käytöstä, luovasta työskentelystä, pedagogisesta dokumentoinnista ja niiden yhteydestä VASUn edellyttämään lapsilähtöiseen ja integroivaan toimintaan.
  • lapsilähtöisten, sensitiivisten ja luovien toimintatapojen käyttämistä arjessa
  • aikuisten ja lasten korona-ajasta toipumista.
 • Koulutuksen teemat 

  Teema 1: Asettumista Aikamatkalle

  Sisältö: Orientoituminen koulutukseen, koulutuksen tavoitteet ja yhteys vasuun, yhteisen käsitteistön luominen. Kohtaamisia taiteen keinoin; pedagoginen dokumentointi rakentaa siltoja; sosiaalipedagoginen näkökulma varhaiskasvatukseen; luovuus ja leikillisyys varhaiskasvatuksen moottoreina.

   

  Teema 2. Kohdataan aikamatkalla

  Sisältö: Johdanto Aikamatkalla-toimintaan; Aikamatkalla-arvoperusta; kokemuksellinen oppiminen, kulttuurinen ja perheiden moninaisuus. Teemallinen muistelu: "Kun olin pieni".

   

  Teema 3: Aikamatkalla tilassa

  Sisältö: Tarkastellaan tilaa oppimisympäristöjen rakentamisen ja kehittämisen näkökulmasta, lapsen omana tilana ja leikillisenä ja rikkaana ympäristönä. Nivotaan pedagoginen dokumentointi ja VASUn tavoitteet Aikamatkalla-hankkeen etenemiseen. Teematyöskentely:"Aikamatkalla päiväkodissa".

   

  Teema 4: Varhaiskasvatus aikamatkalla

  Sisältö: Tarkastellaan osallistujien oman toiminnan muovautumista kuukausiaiheiden ja ilmiöoppimisen jatkumossa. Pohditaan Aikamatkailun eettisiä ulottuvuuksia näkemisen, kuulemisen ja kohtaamisen näkökulmasta. Perehdytään projektityöskentelyn pedagogiseen suunnitteluun, toteutukseen, dokumentointiin ja kehittämiseen. Teematyöskentely: "Muistoista tai materiaalista toimintaan".

   

  Teema 5: Aikamatkan koostamista ja arviointia

  Sisältö: Kootaan, arvioidaan ja jaetaan Aikamatkalla-hankkeen antia koulutukseen osallistujien, kouluttajien, työkavereiden, lasten ja perheiden kanssa.

 • Hinta, ilmoittautuminen ja peruutusehdot 

  Koulutus on maksuton Opetushallituksen rahoituksella.

  Ilmoittaudu mukaan Lyyti-lomakkeen kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Saat viimeistään 18.12. 2023 sähköpostiisi vahvistusviestin siitä, että oletko päässyt koulutukseen vai oletko varasijalla. Samalla pääset itse valitsemaan aikatauluihisi parhaiten sopivat pienryhmäajat ja ilmoittautumaan viimistään 2.1.2024. Jokaiseen työpajaan mahtuu max. 25 osallistujaa ja työpajat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 • Kouluttajat 
  Laurea-ammattikorkeakoulu:

   

  Varhaiskasvatuksen asiantuntija Kati Rintakorpi (KT, VO)

  Lehtori Sonja Kukkonen (FM, sosionomi VO, opinto-ohjaaja)

  Lehtori Anne Eskelinen (MuM, musiikkiterapeutti)

  Lehtori Johanna Holmikari (KM, sosionomi VO, väitöskirjatutkija)

   

  Ebeneser-säätiö:

   

  Lastentarhamuseon johtaja Taina Sillanpää (KT, VO)

  Tietokirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja, Aikamatkalla kouluttaja Liisa Lauerma (FM)

  Aikamatkalla kouluttaja Aila Holopainen (LTO)

 

OPH_rahoittaa_rgb.png

Lisätietoja: