Siirry sisältöön

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Hakijoiden tulee olla Euroopan talousalueelta, EU:n tai Sveitsin kansalaisia.

Perustiedot

 • Hakuaika: 15.4.-2.6.2024
 • Ajoitus:  Koulutus alkaa orientaatiojaksolla (verkossa) 17.-18.9.2024 *
 • Laajuus: 90 op, 1,5–2,5 vuotta
 • Sijainti: Verkkokampus
 • Hinta: Maksuton

Managing Digital Transformation in the Health Sector

Managing Digital Transformation in the Health Sector (ManagiDiTH) on kansainvälinen verkossa toteutettava YAMK-tutkinto, jonka toteutukseen osallistuu kolme korkeakoulua:

ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, Portugali, Thessalonikin Aristoteles-yliopisto, Kreikka ja Laurea-ammattikorkeakoulu, Suomi.

Tämä ylempi korkeakoulututkinto tarjoaa monialaista tietoa siitä, miten suunnitellaan ja tuetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatiota sekä edistetään uusien menettelyjen ja palvelujen toteuttamista tieto- ja viestintätekniikan (ICT) tukemana.

Opinnot toteutetaan englanniksi verkossa. Opinnoissa keskitytään terveysalan taitoihin, yhteiskunnallisiin taitoihin ja digitaalisiin taitoihin.

Opettajat tulevat eurooppalaisista korkeakouluista ja opintojen sisältö on kansainvälistä. Tämä mahdollistaa monikulttuurisen ja poikkitieteellisen oppimisympäristön tarjoamalla kulttuurisesti monimuotoisia sisältöjä ja materiaaleja.

Lisätietoa koulutuksesta

ManagiDiTH-maisteriohjelma toivottaa tervetulleiksi opiskelijat, joilla on terveydenhuollon, johtamisen, tieto- ja viestintätekniikan sekä muiden alojen taustaa.

Tämä ylempi korkeakoulututkinto on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Verkko-opetus tapahtuu pääsääntöisesti iltapäivällä tai iltaisin. Verkko-opetuksen määrä on hyvin rajallinen, koska suurin osa opiskelusta tapahtuu yksilötasolla, jatkuvalla mentoroinnilla tai ryhmätöinä. Näin opiskelijat voivat suunnitella suurimman osan opinnoistaan oman aikataulunsa mukaan.

Soveltuvan tutkinnon lisäksi vaaditaan kahden vuoden soveltuva työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen. Euroopan talousalueelta, EU:n tai sveitsin kansalaisia.

Hakeminen ja lisätietoa koulutuksesta.

* This program is accredited in Laurea UAS and ISCTE University in Portugal. The accreditation process is ongoing at AUTH University in Greece. Updates regarding the AUTH accreditation will be updated here as soon as it is available.  

Koulutuksen esittelyvideo

.


          

Lisätietoja:

Lue lisää koulutuksesta