Siirry sisältöön

Hae opiskelemaan valintaopintojakson kautta! Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, verkko-opetuksena ja itsenäisenä opiskeluna. Vuoden 2022 erillishaku on suoritettu. Seuraava mahdollinen hakuaika ei ole vielä tiedossa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 2. asteen hius- tai kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneet
 • Hakuaika: 12. - 26.9.2022
 • Ajoitus: Opinnot alkavat tammikuussa 2023
 • Laajuus: 210 opintopistettä
 • Sijainti: Tikkurilan kampus, Ratatie 22 Vantaa
 • Hinta: Maksuton

Estenomikoulutus on sinulle, joka olet kiinnostunut kosmetiikan raaka-aineista, kosmetiikkatuotteiden sisällöt ja liiketaloudesta. Opinnoissa syvennyt kosmetiikkatuotteen elinkaareen valmistamisesta myyntiin, markkinointiin, lainsäädäntöön ja kierrätykseen saakka.

Kou­lu­tuk­sen sisältö

Tutkinto koostuu ydinosaamisen opinnoista ja täydentävistä opinnoista. Ydinosaamisen opinnoissa opiskelet monipuolisesti kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan eri osa-alueita kuten biokemiaa, markkinointiviestintää, kosmetiikan lainsäädäntöä, säilyvyyttä ja liiketoimintaa. Toisena opiskeluvuotena opinnot keskittyvät enemmän kosmetiikkaan niin teoriassa kuin laboratoriossa. Opinnot koostuvat luennoista, itsenäisestä työskentelystä, ryhmätöistä ja projekteista. Harjoittelu, opinnäytetyö sekä kielistä ruotsi ja englanti luetaan myös ydinosaamisen opintoihin.  

Ydin­osaa­mi­sen ­o­pin­not

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksessa pakollisia ydinopintoja ovat:

 • Kemian ja markkinoinnin osaaja (30 op)
 • Kosmetiikan liiketoiminnan osaaja (30 op)
 • Kansainvälinen kosmetiikkaosaaja (35 op)
 • Kosmetiikka-alan asiantuntija työyhteisössä (30 op)
 • Kehittämisosaaja ja työelämän uudistaja (30 op)

Ydinosaamisen opintoihin kuuluu 1 tai 2 työharjoittelujaksoa. Yleisimpiä harjoittelutehtäviä ovat assistentin tehtävät erilaisissa kosmetiikan maahantuonti- ja jakeluyrityksissä. Harjoittelupaikkoja on tarjolla myös verkkokaupan, markkinoinnin sekä kosmetiikan valmistajien puolella. Useimmat alan yritykset ovat Suomessa pieniä, joten jo harjoittelujaksojen aikana pääset tekemään monenlaisia töitä. Harjoittelujakso on myös erittäin tärkeä tilaisuus verkostoitumiseen ja harjoittelu on työllistymisen kannalta todella merkittävä. 

Täy­den­tä­vät opinnot

Kauneudenhoitoalan koulutusohjelmassa voit syventää osaamistasi täydentävillä opinnoilla, joita on mahdollista valita myös muilta Laurean kampuksilta ja koulutusaloilta. Yrittäjiä ja yrittäjiksi haluavia tuetaan jo opintojen aikana ja voit valita yrittäjyysopintoja osaksi tutkintoasi. Tuemme valintojasi uraohjauksella, jolloin sinulla on mahdollisuus suunnitella ja käydä opintojasi läpi oman henkilökohtaisen ohjaajasi kanssa. Näin jokainen opiskelija voi rakentaa oman urasuunnitelmaa tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. 

Kauneudenhoito- ja kosmetiikka-alan koulutuksessa täydentäviä opintoja ovat esimerkiksi: 

 • Kosmetiikkatuote
 • Kosmetiikkatuotteen raaka-aine
 • Hyvinvointia kosmetiikan rajapinnoilla

Hakeminen koulutukseen

Koulutukseen haetaan hakuaikana 12.9. klo 8:00 – 26.9.2022 klo 15:00 OpintopolussaVaadittavat liitteet tulee liittää hakemukselle 3.10.2022 klo 15:00 mennessä.

Hakukelpoisuuden antaa toisen asteen hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto tai alan soveltuvat ammattitutkinnot. Hakukelpoisuuden antava tutkinto tulee olla suoritettuna hakuajan loppuun 26.9.2022 mennessä.

Opiskelijavalinta tehdään valintaopintojakson menestyksen perusteella. Valintaopintojakso suoritetaan Canvas-oppimisympäristössä. Opintojakson menestyksen perusteella valitaan 40 hakijaa. Hakijan tulee suorittaa kaikki valintaopintojakson osiot hyväksytysti tullakseen valituksi. Valintaopintojakson kokonaispisteytys 0-100. Alin hyväksytty pistemäärä on 40. Tasapistetilanteessa valitaan kaikki, eikä käytetä arvontaa.

Valintaopintojakso koostuu useammasta moduulista. Ensimmäinen moduuli on karsiva ja sen jälkeen 80 parasta jatkaa seuraaviin moduuleihin.

Valintaopintojakson kokonaan suorittaneet vähintään 40 pisteen tuloksella saavat opintopisteet (avoin amk), vaikka eivät tulisikaan valituksi itse koulutukseen. 

Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022. Opiskelupaikka pitää ottaa vastaan viimeistään 2.12.2022 Opintopolku.fi –palvelun kautta.

Haun aikataulu  
12. - 26.9.  Hakuaika
3.10.  Liitteiden tallennus hakemukselle viimeistään klo 15.00 mennessä
17.10 - 6.11. Valintaopintojakso 
23.10. Ensimmäinen karsiva moduuli tehtynä
25.10. Seuraavat valintaopintojakson moduulit aukeavat
6.11. Valintaopintojakso sulkeutuu
Viimeistään 25.11.  Valinnan tulokset julkaistaan viimeistään
Viimeistään 2.12.  Opiskelupaikan vastaanottaminen
Tammikuu 2023 Opintojen alkaminen

 

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta Opintopolusta

Lisätietoja: