Siirry sisältöön

Lainaus ja palvelut

Laurea-kirjasto on avoin kaikille asiakkaille. Kirjastokortin saadaksesi tule käymään Laurea-kirjastossa ja ota kuvallinen henkilöllisyystodistus mukaan. Laurean opiskelijat voivat tehdä itselleen kirjastokortin Tuudo-sovelluksen kautta. 3AMK-kirjastojen (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia) asiakas voi yhdellä kirjastokortilla lainata kaikkien kolmen kirjaston aineistoja. 3AMK-kirjastoilla on yhteinen tietokanta. Asiakastietoihin voidaan aktivoida jo käytössä oleva amk- tai yliopistokirjaston kortti tai Helmet- tai Helle-kortti, mutta se vaatii kirjastohenkilökunnan paikallaoloa.

Kirjastokortin käyttö edellyttää rekisteröitymistä Laurea-kirjaston asiakkaaksi, jolloin sitoutuu Laurea-kirjaston käyttösääntöihin (PDF). 
Lisätietoa kirjastokorteista löydät Finnan ohjeista.

Muut kuin 3AMK-opiskelijat ja henkilökunta: Voit jättää asiakastietosi etukäteen tällä lomakkeella.

Finna-tilin luominen ja PIN-tunnus

Kun tulet kirjaston asiakkaaksi, luo itsellesi Finna-tili ja liitä siihen kirjastokorttisi numero. PIN-tunnus tarvitaan lainausautomaatilla lainattaessa. PIN-tunnuksen voit vaihtaa omassa Finna-tilissäsi. Lisätietoja Finnan asiakastilin luomisesta.

 • Laina-ajat 
  Laina-ajat  
  Yleiskokoelma, sarjat, varastoaineisto, opinnäytetyöt 28 vrk
  Lyhytlainat 14 vrk
  Lehdet Ei lainata.
  Käsikirjat Ei lainata.

  Asiakkaalla voi olla lainoja kerrallaan enintään 100 kpl.

 • Uusiminen 

  Lainoja voi uusia

  • tiedonhakupalvelu Finnassa
  • Tuudo-sovelluksessa
  • kirjaston asiakaspalvelussa

  Lainoja voi uusia 15 kertaa, jonka jälkeen lainattu aineisto on tuotava kirjastoon uusittavaksi.

 • Varaaminen 

  Varaus tapahtuu seuraavasti:

  • Finnan kautta voi varata minkä tahansa 3AMK-kampuksen kirjoja. Haaga-Helian Vierumäen kampukselta toimitetaan aineistoa vain, jos sitä ei ole saatavilla muiden kampusten kirjastoista.
  • Hyllyssä olevia kirjoja voi varata Finnan kautta
  • Varausten noutoaika on 5 arkipäivää
  • Noutamaton varaus: 2 €

  Asiakkaalla voi olla varauksia kerrallaan enintään 50 kpl.

 • Palauttaminen 

  Laurea-kirjastosta tai muista 3AMK-kirjastoista lainatut lainat voi palauttaa mihin tahansa 3AMK-kampuskirjastoon

  Myöhässä olevasta aineistosta kertyy myöhästymismaksuja. Myöhästymismaksut voi maksaa verkossa minkä tahansa 3AMK-Finnan kautta. Tarkemmat tiedot löytyvät palveluhinnastosta.

  Kirjaston ollessa suljettu kirjat voi palauttaa kirjaston oven ulkopuolella olevaan palautuslaatikkoon. Lainat kirjataan palautetuiksi seuraavana kirjaston aukiolopäivänä.

  Kirjoja ei voi palauttaa kampuksen ollessa kiinni.

  Lainoja voi palauttaa myös postitse. Asiakas vastaa itse postitse palauttamastaan aineistosta siihen asti kunnes aineisto saapuu kirjastoon.

 • Palveluhinnasto Laurean opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä kirjastoille 

  Laurean opiskelijat ja henkilökunta sekä kirjastojen välinen kaukopalvelu.

  Laurean opiskelijoilla tarkoitetaan Laurean tutkintotavoitteisia opiskelijoita (myös täydentäviä ja erikoistumisopinnoissa olevia). Jos oppilaitoksella on voimassa oleva palvelusopimus Laurea-kirjaston kanssa, palveluiden hinnoittelussa noudatetaan sopimusta.

  Lainat ja jäljenteet Laurean kokoelmista  
  Lainat Laurean kampusten välillä maksuton
  Artikkelikopiot Laurean kampusten välillä maksuton
  Kirjavaraukset maksuton
  Noutamaton varaus 2 €
  Myöhästymismaksut* yleiskokoelma ja lyhytlainat
  0,50 € / kirja / vuorokausi
  Lainakohtainen myöhästymismaksujen yläraja: 15 €
  Lainauskiellon purku** maksuton (olettaen, että lainat on palautettu
  tai uusittu ja myöhästymismaksut alle 15 €)
  Lainat ja jäljenteet muille kirjastoille  
  Kaukolainat muille kirjastoille 10 €/laina
  ‚ÄčArtikkelikopiot muille kirjastoille 10 €/artikkeli
  Kaukolainat ja artikkelikopiot ammattikorkeakoulukirjastoille maksuton
  Lainat ja jäljenteet muista kirjastoista Laurealaisille  
  Kaukolainat kotimaasta maksuton
  Artikkelikopiot kotimaasta maksuton
  Muut maksut  
  Kirjastokortti kadonneen tilalle 3 €
  Kadonnut tai vahingoittunut aineisto Aineiston hankintahinta tai vastaavan aineiston toimittaminen kirjastoon. Jos haluat korvaushinnasta laskun, laskutuslisä on 5 €.
  Laurean opinnäytetyöt 30 €.

   

  *Myöhässä palautetutusta aineistosta peritään myöhästymismaksua kirjaston aukiolopäiviltä. Maksuja ei kerry niiltä päiviltä, kun kirjastot ovat kiinni. Maksua peritään kerrallaan enintään 80 € asiakasta kohti ja 15 € yhtä lainaa kohti.

  **Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hänellä on yli lainakieltorajan olevia maksamattomia maksuja tai hän on kadottanut tai turmellut kirjaston aineistoa, eikä ole sopinut korvauksista kirjaston kanssa. Asiakas on lainauskiellossa, jos hänellä on 15 € tai enemmän maksamattomia maksuja.

  Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineiston tai korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut.

 • Palveluhinnasto vierailijoille 

  Vierailijoita ovat muut kuin Laurean omat opiskelijat ja henkilökunta.

  Lainat ja jäljenteet Laurean kokoelmista  
  Lainat Laurean yksiköiden välillä maksuton
  Artikkelikopiot Laurean yksiköiden välillä maksuton
  Kirjavaraukset maksuton
  Noutamaton varaus 2 €
  Myöhästymismaksut*

  yleiskokoelma 0,50 € / kirja / vuorokausi

  Lainakiellon purku** maksuton (olettaen, että lainat on palautettu
  ja myöhästymismaksut ovat alle 15 €.
  Lainat ja jäljenteet muista kirjastoista  
  Kaukolainat kotimaasta

  10 €/laina

  Artikkelikopiot kotimaasta 10 €/artikkeli
  Tietopalvelut  
  Tietopalvelu omasta / muista kirjastotietokannoista (koti- ja ulkomaat) 30 €/tunti
  Tiedonhaku muista tietokannoista 50 €/tunti
  Kirjallisuusselvitykset 50 €/tunti
  Minimiveloitus on yksi tunti  
  Opetuspalvelut  
  Kirjastoperehdytys maksuton
  Tietokannan tai portaalin käytön opetus 70 €/tunti
  Tiedonhankinnan perusteiden opetus 80 €/tunti
  Tiedonhankinnan opetus opinnäytetyön tekijöille 80 €/tunti
  Henkilökohtainen tiedonhaun ohjaus 90 €/tunti
  Tiedonhankinnan opetus tilaajan valitsemasta aiheesta 100 €/tunti
  Muut maksut  
  Kirjastokortti kadonneen tilalle 3 €
  Kadonnut tai vahingoittunut aineisto Aineiston hankintahinta tai vastaavan aineiston toimittaminen kirjastoon. Jos haluat korvaushinnasta laskun, laskutuslisä on 5 €.
  Laurean opinnäytetyöt 30 €.

  *Myöhässä palautetutusta aineistosta peritään myöhästymismaksua kirjaston aukiolopäiviltä. Maksuja ei kerry niiltä päiviltä, kun kirjastot ovat kiinni. Maksua peritään kerrallaan enintään 80 € asiakasta kohti ja 15 € yhtä lainaa kohti.

  **Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hänellä on yli lainakieltorajan olevia maksamattomia maksuja tai hän on kadottanut tai turmellut kirjaston aineistoa, eikä ole sopinut korvauksista kirjaston kanssa. Asiakas on lainauskiellossa, jos hänellä on 15 € tai enemmän maksamattomia maksuja.

   Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla myöhässä olevan aineiston tai korvaamalla kadonneen tai turmeltuneen aineiston ja maksamalla myöhästymismaksut.

 • Kaukopalvelu omille henkilöasiakkaille 

  Kaukopalvelun avulla käytettävissäsi ovat koko Suomen kirjastojen kokoelmat. Jos asut toisella puolella maata ja haluat kaukolainata kirjan Laurea-kirjastosta, ota yhteyttä lähikirjastoosi ja pyydä heitä kaukolainaamaan kirja sinulle Laureasta.

  Laurea-kirjasto kaukolainaa asiakkailleen Suomen muista kirjastoista saatavilla olevaa aineistoa seuraavin rajoituksin:

  • Kaukolainoja ei pääsääntöisesti pyydetä yleisistä kirjastoista.
  • Kaukolainoja pyydetään vain aineistosta, jota ei ole 3AMK-kirjastojen (Laurea, Haaga-Helia ja Metropolia) omassa kokoelmassa.
  • Kaukopalvelupyynnöt jätetään oman kampuskirjaston asiakaspalveluun tai sähköpostitse. Kaukolaina palautetaan siihen kampuskirjastoon, josta se on tilattu.

   Hinnasto

  • Kaukolainat ovat maksuttomia Laurean, Haaga-Helian ja Metropolian opiskelijoille ja henkilökunnalle
  • Kaukolainat ja artikkelikopiot ulkopuolisille asiakkaille maksavat 
   10 € / laina tai artikkeli.
  • Kaukolainat ja artikkelikopiot Varastokirjastosta ovat maksuttomia kaikille.
 • Kaukopalvelu muille kirjastoille 

  Kaukopalvelu on kiinni 19.6. - 13.8.2024.

  Laurea-kirjasto lähettää kaukolainoja muille kirjastoille Suomessa. Lyhytlainoja (laina-aika 14 vrk), käsikirjoja ja lehtiä ei kaukolainata. Lehdistä lähetetään artikkelikopioita.

  Laurea-kirjaston aineisto- ja asiakastietokanta on yhteinen Haaga-Helian ja Metropolian kirjastojen kanssa. Kaukolainapyynnöt lähetetään sen organisaation kaukopalveluun, jonka nidettä pyydetään.

  Kaukolainapyynnöt lähetetään lomakkeella
  .

  Kirjastojen yhteystietojen muutokset sekä muu kaukopalveluun liittyvä viestintä: kaukopalvelu(at)laurea.fi.

  Hinnasto:

  • Kirjalainat muille kirjastoille 10 € / laina
  • Artikkelikopiot muille kirjastoille 10 € / artikkeli
  • Kaukolainat ja artikkelikopiot ammattikorkeakoulukirjastoille ovat maksuttomia.
 • Tulostaminen 

  Opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa, skannata ja kopioida kampusten monitoimilaitteilla, joista vastaa Laurean tietohallinto. Lisätietoa ja ohjeita monitoimilaitteiden käytöstä löytyy opiskelijaintrasta.

  Tulostus, skannaaminen ja kopiointi on mahdollista vain henkilöille joilla on Laurean tunnukset. Muut asiakkaat eivät voi tulostaa Laurean kampuksilla.

 

Hankintaehdotus Laurea-kirjastoon

Voit ehdottaa kirjastolle uusia aineistoja e-lomakkeella.

Tee hankintaehdotus

Kirjastojen yhteystiedot ja aukioloajat

Tutustu Laurean kampuskirjastoihin!


Tarkista yhteystiedot ja aukioloajat

Kirjasto

Laurea-kirjasto on avoin kaikille. Ota yhteyttä kirjastoon saadaksesi kirjastokortin.


Kirjaston etusivulle