Siirry sisältöön

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi)

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio -hanke on valtakunnallinen 22:n ammattikorkeakoulun yhteistyöhanke, joka jakauntuu neljän suuralueen hankkeiksi. Laurea on mukana Etelä-Suomen yhdeksän ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa: Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi), jossa tuotetaan yrityksille mielenkiintoisia mikro-opintokokonaisuuksia sekä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jotka tukevat yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota. Valtakunnallinen hanke tarjoaa ammattikorkeakoulujen yhteisen alustan, jolta yritykset saavat verkkokoulutusta. Tarjotut kurssit soveltuvat hyvin yritystoiminnan ohessa suoritettaviksi.

 • Toteutusaika:1.12.2022 - 30.11.2023
 • Rahoittaja:ESR 2014-2020
 • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa
 • Projektipäällikkö:Marja Päivinen

Yleistä hankkeesta

Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio (REACT, Etelä-Suomi) -hanke on yhdeksän eteläsuomalaisen ammattikorkeakoulun yhteishanke. Hankkeessa tuotetaan yrityksille mielenkiintoisia mikro-opintokokonaisuuksia sekä järjestetään erilaisia tilaisuuksia, jotka tukevat yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota. 

Tutustu hankkeen esittelyvideoon

Maksuttomien mikrokurssien, tapahtumien ja erilaisten työpajojen sekä sparrausten avulla tarjotaan tukea eteläsuomalaisille pienille ja keskisuurille yrityksille. Koulutuksista saatava osaaminen lisää yritysten kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto REACT-EU-rahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Tutustu hankkeen tarjontaan

********

Mikrokurssit

Kuvituskuva

Mikrokurssit ovat pieniä, napakoita opintoja, joilla pyritään vastaamaan esimerkiksi työelämän oppimisen ja osaamisen kehittämisen tarpeisiin. Kursseja voi suorittaa joustavasti verkossa. Ne ovat kaikille avoimia ja maksuttomia.

Laurea tarjoaa mikrokursseja mm. seuraavista teemoista:

 • itsensä johtaminen
 • muutoksen johtaminen
 • tulevaisuuden johtaminen ja ennakointi
 • osaamisen johtaminen ja kehittäminen
 • vastuullinen liiketoiminta
 • vihreä siirtymä
 • yhteiskehittäminen
 • fasilitointi
 • työhyvinvointi

Tutustu mikrokursseihin

********

Digitaalinen työkirja

Digitaalinen työkirja on verkkojulkaisu, josta löytyvät hankkeen mikrokurssit ja muut työkalut, joiden avulla yritykset voivat kehittyä työn ohessa. Sisältö on maksuttomasti saatavilla. 

Tutustu työkirjaan

********

Hankkeen toteuttajat

Hanke on osa ainutlaatuista valtakunnallista kokonaisuutta, jossa 22 ammattikorkeakoulua edistää neljällä suuralueella mikro- ja pk-yritysten vihreää siirtymää, muutoskyvykkyyttä ja digitalisaatiota. 

Päätoteuttaja Etelä-Suomen suuralueen hankkeessa on Metropolia ammattikorkeakoulu Oy ja muut osatoteuttajat hankkeessa ovat Laurea Ammattikorkeakoulu Oy, Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) Oy, Yrkehögskolan Arcada, Humanistinen ammattikorkeakoulu HUMAK Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy (HAMK), LAB-ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (XAMK).  

Seuraa hankkeen LinkedIn-sivua

Hankkeen toteuttajien logot