Siirry sisältöön

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen varmentaminen

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen (yleSHarviointi) on valtakunnallinen hanke, jossa kaikki hoitotyön koulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut ovat mukana. Hankkeessa tuotetaan menetelmiä sairaanhoitajaopiskelijoiden kliinisen osaamisen jatkuvaan ohjaamiseen ja arviointiin sekä kansallinen yleissairaanhoitajan loppukoe.

  • Toteutusaika:1.3.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa kehitetään kahta päätuotetta: 1. Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät ja 2. Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe). Kehitetyt ohjaus- ja arviointimenetelmät toteutetaan pääosin digitaalisesti, jotta ne ovat helposti terveysalan ammattilaisten saatavilla. Hankkeessa ovat mukana kaikki sairaanhoitajakoulutusta tarjoavat ammattikorkeakoulut Suomessa. Hankkeen kokonaisuudesta vastaa Savonia amk.

Hanke vahvistaa suomalaista sairaanhoitajakoulutuksen laatua sekä yhdenmukaisuutta ja tuottaa potilaille aikaisempaa turvallisempaa hoitoa. Hankkeessa kehitettävillä ohjaus- ja arviointimenetelmillä voidaan varmistaa Suomessa rekisteröitävän sairaanhoitajan riittävä ammatillinen perusosaaminen koulutuksen aikana. Näin voidaan varmistaa tasalaatuinen ja riittävä tutkinnon tuottama osaaminen riippumatta koulutuksen tarjoamasta ammattikorkeakoulusta.

Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmiä käytetään koko koulutuksen ajan ohjaamaan opiskelijoiden osaamisen kehittymistä eri oppimisympäristöissä mm. taitopajoissa, simulaatioissa, verkkoympäristöissä ja harjoittelussa. Menetelmät mahdollistavat opintojen nopeuttamisen henkilökohtaisen edistymisen ja esimerkiksi aiemman koulutuksen ja työkokemuksen avulla saavutetun osaamisen tunnistamisen mukaisesti. Uusien menetelmien avulla tuetaan myös monimuotoista, esimerkiksi kesällä ja kv-vaihdossa, tapahtuvaa oppimista.

 

Seuraa hankkeen blogia

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusalueesta