Siirry sisältöön

VISU Village for Sustainable Clothing - ekosysteemisiltoja kouluttajien, nuorten ja yritysten välille

VISU Village for sustainable clothing -hanke rakentaa kestävään vaatekulutuskäyttäytymiseen keskittyvän ekosysteemin, ’kylän’, nuorten, yritysten ja koululaitoksen välille. Hankkeen konsepti yhdistää tutkimusta, kehitystyötä ja opetusta uudenlaisilla tavoilla. Ekosysteemin ymmärretään hankkeessa rakentavan siltoja toimijoiden välille. Rakentuva yhteistyö sekä synnyttää uutta, että vahvistaa eri toimijoiden ydintekemistä. Hankkeen toteuttavat Laurea-ammattikorkeakoulu ja vaatetusalan kattojärjestö Suomen Tekstiili ja Muoti Ry. Hanketta tehdään yhteistyössä Vantaan Kaupungin ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret kuluttajat, koulujen opettajat sekä vaatetusalan yritykset kattojärjestönsä. Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan Liitto.

  • Toteutusaika:1.1.2023 - 31.12.2024
  • Rahoittaja:Ukke- / Akke-rahoitus
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Marilla Kortesalmi

Hanke keskittyy kestävään vaatetuskulttuuriin. Vaatteet ovat yksi ensimmäisistä nuorten tekemistä kulutuspäätöksistä ja juuri vaateostoksilla nuoret harjoittelevat kuluttajataitojaan. Vaatteiden avulla nuoret myös ilmaisevat itseään ja luovat omaa identiteettiään. Vastaavasti nuorten vaatetukseen liittyvät ajatukset ja hiljaiset signaalit toimivat yrityksille tulevaisuutta ennakoivana tietona. Koulujen antama kestävyyskasvatus voi sekä vahvistaa nuorten kestävän kehityksen taitoja että antaa nuorille työkaluja edistää kestävyysteemoja yhdessä yritysten kanssa.

Ekosysteemin toimijat yhdistävät sillat rakennetaan nuorten ja yritysten välillä, yrityksille nuorten ja koulutusmaailman suuntaan sekä kouluille ja opettajille yritysten ja nuorten suuntaan. Sillanrakennusmateriaalina toimivaa luottamusta synnytetään eri toimijoiden yhteisissä työpajoissa. Hankkeen päättyessä rakentunut ekosysteemi on sekä mallinnettavissa ja replikoitavissa muille toimialoille. Vaikuttavan tuloksen saavuttamiseksi hankkeen toteutuksessa käytetään sekä tutkivaa että toiminnallista toteutustapaa.

Lisää tietoa hankkeesta

Yhteyshenkilö: