Siirry sisältöön

Uudenmaan maaseudun kehittämisen nykytilan arviointi

Uudenmaan maaseudun kehittämisen nykytilan arviointihankkeen toimeksiantaja on Uudenmaan ELY-keskus ja sen toteutuksesta vastaa Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on selvittää Uudenmaan maaseudun nykytila ja kokonaisvaltaiset kehittämistarpeet, mutta samalla myös yhteistyön edistäminen maaseudun kehittämisessä mukana olevien toimijoiden välillä sekä mahdollisimman laaja sidosryhmien osallistaminen.

  • Toteutusaika:7.3.2012 - 31.12.2012
  • Rahoittaja:
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Tässä hankkeessa toteutetaan kaksikielinen sähköinen kysely 21.5.-3.6.2012 välisenä aikana. Kysely lähetetään laajalle joukolle Uudenmaan maaseudun asukkaita ja toimijoita, kuten vapaa-ajan asukkaille, yrittäjille, yhdistyksille ja kuntien edustajille. Kyselyn avulla selvitetään Uudenmaan maaseudun erityispiirteitä ja nykytilaa sekä kerätään mielipiteitä siitä, miten ja millä perusteilla maaseudun kehittämisresurssit tulisi tulevaisuudessa jakaa. Kyselyä jakavat Uudenmaan ELY-keskus, toimintaryhmät, Uusimaaseutu-hanke, Hevosyritys huippukuntoon -hanke sekä Uudenmaan maaseudun kehittämisen nykytilan arviointihanke itse.

Yhteyshenkilö: