Siirry sisältöön

Uraohjain+

URAOHJAIN+-hanke keskittyy osaavaa työvoimaa etsivään IT-alaan sekä moniosaamista vaativaan media-alaan. Pääkaupunkiseudulla aloille koulutettuja työttömiä on useita tuhansia. Samaan aikaan työvoiman tarve etenkin IT-alalla on valtava. Hankkeen räätälöidyillä palveluilla vastataan ko. alojen työvoiman kohtaanto-ongelmiin, työnantajien rekrytointihaasteisiin sekä työntekijöille asetettaviin koulutus- ja osaamisvaatimuksiin. Laurea rakentaa hankekumppanien välistä moniammatillista yhteistyötä työttömän työnhakijan ohjaamiseksi hänen työllistymisen edellytyksiään parantaviin ohjauspalveluihin ja opetussisältöihin. Laurea rakentaa uutta avoimen AMK:n ura- ja opinto-ohjausta ja sähköisiä opetussisältöjä räätälöitynä erityisesti pitkäaikais-, ikääntyneiden ja maahanmuuttajataustaisen työttömien tarpeisiin. Työttömien työnhakijoiden saattaa olla vaikeaa tunnistaa työllistymisen edellytyksiä parantavaa osaamista. Työelämäyhteistyössä Laurea on tunnistanut geneeristen sovellettavien työelämätaitojen tärkeyden. Ennakointi, palvelumuotoilu, itsensä johtaminen ja digitaalisten palveluiden käyttötaito ovat osaamista, jota arvostetaan riippumatta työmarkkinasektorista. Laurea parantaa kohderyhmille tarjottavan opetuksen läpäisyä räätälöimällä henkilökohtaista ja digitaalista opinto- ja uraohjausta yksilön tarpeiden ja lähtötason mukaan. Laurea lisää olemassa oleviin ja kehittää uusiin avoimen AMK:n itseopiskeltaviin opetussisältöihin automatisoituja ohjauksellisia elementtejä. Yhteystiedot: Ilkka Vuorikuru Projektipäällikkö ilkka.vuorikuru@laurea.fi 050 449 4532

  • Toteutusaika:1.3.2023 - 28.2.2025
  • Rahoittaja:ESR+ 2021-2027
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Ilkka Vuorikuru