Siirry sisältöön

UNICAC - University cooperation framework for knowledge transfer in Central Asia and China

Projektin tarkoituksena on kehittää Uzbekistanissa, Tadžikistanissa ja Kiinassa sijaitsevien kumppaniyliopistojen kansainvälistymistä sekä alueellista yhteistyötä Keski-Aasiassa. Projektissa koulutetaan yhteistyöyliopistojen kv-toimistojen henkilökuntaa, kehitetään kansainvälistä verkostoitumista sekä lisätään tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistymistä. Hanketta koordinoi Sevillan yliopisto, eurooppalaisina kumppaneina ovat Laurea ja Torinon yliopisto. Yhteistyöyliopistoja Keski-Aasiassa on yhteensä seitsemän.

  • Toteutusaika:15.1.2019 - 14.10.2022
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Minttu Räty

Hankkeen tavoitteet ovat

  • Analysoida ja tunnistaa kansainvälisen yhteistyön mahdollisuudet kumppanikorkeakouluissa  Uzbekistanissa, Tadžikistanissa ja Kiinassa; näiden pohjalta kansallisten suositusten kehittäminen kansainväliselle yhteistyölle koskien opetusta, oppimista ja tutkimusta
  • Kansainvälisen toiminnan strategisten ja käytännön valmiuksien parantaminen sekä osaamisen kehittäminen seitsemässä kumppaniyliopistossa
  • Alueellisen verkoston kehittäminen kansainvälistymisen edistämiseksi sekä maan sisäisesti eri korkeakoulujen että Keski-Aasian alueella.

Lisätietoa hankkeesta löydät osoitteesta https://unicac.eu/