Siirry sisältöön

TuTu-merkityksellisten tunnekokemuksien tutkiminen korkeakoulukontekstissa

Tu(n)Tu-hanke keskittyy tunnekokemuksien tutkimiseen, tukemiseen ja kehittämiseen korkeakoulu-kontekstissa. Tutkimus toteutetaan kolmessa pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulussa, Haaga-Heliassa, Laureassa ja Metropoliassa Tuomme tunteiden ja tunnekokemuksien merkityksen ja inhimillisyyden ammattikasvun ja osaamiskeskusteluun robotiikan ja automatisaation rinnalle.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 31.12.2018
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Tuomme tunteiden ja tunnekokemuksien merkityksen ja inhimillisyyden ammattikasvun ja osaamiskeskusteluun robotiikan ja automatisaation rinnalle.

1-2/2018 Nykytilakartoitus; selvitämme miten tunteet huomioidaan oppimisessa ja ohjauksessa korkeakoulukontekstissa.

Haemme jo olemassa olevia hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kansallisesti ja kansainvälisesti.

Huomiomme erityisesti omissa korkeakouluissa olemassa olevat käsitykset, toiminnot ja mallit Tu(n)Tu-tutkimuksessamme ja tavoitteisissamme. Osallistamme ensimmäisessä vaiheessa myös korkeakoulupsykologit, ja
opinto-ohjaajat luodaksemme käsityksen siitä, mistä opiskelijat puhuvat ja miten tunnekokemukset liittyvät oppimiseen, opintojen edistymiseen ja vuorovaikutukseen.2-6/2018 Pyydämme opiskelijoilta (n=100) tarinoita oppimiseen liittyvistä tunneperäisistä kokemuksista. Onnistumisia, väärinkäsityksiä, voimaantumisia. Kutsumme tämän jälkeen opiskelijoita tulkintafoorumiin
keskustelemaan. Luomme vuorovaikutuksen mallin tunteiden ja itsesäätelytaitojen tueksi.

8-10/2018 Yhteiskehitämme mallia opetushenkilöstön työpajassa.

10-12/2018 Julkaisemme tuloksemme sekä kansallisesti että kansainvälisesti


Yhteyshenkilö: