Tutka

Tutka-hankkeessa edistettään pk-yritysten kasvumahdollisuuksia luomalla yritysten, kehittämisyhtiöiden ja ammattikorkeakoulun kanssa alueellinen verkottunut toimintamalli. Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilua, tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä sekä digitaalisuutta.

  • Toteutusaika:1.9.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palvelumuotoilu ja liiketoimintamallit
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
"