Siirry sisältöön

Tutka

Tutka-hankkeessa edistetään pk-yritysten kasvumahdollisuuksia luomalla yritysten, kehittämisyhtiöiden ja ammattikorkeakoulun kanssa alueellinen verkottunut toimintamalli. Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilua, tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä sekä digitaalisuutta.

  • Toteutusaika:1.9.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Anneli Manninen

Tutka-hankkeen tavoitteena on antaa yrityksille konkreettisia eväitä liiketoimintansa uudelleen arviointiin, tulevaisuuden asiakas- ja markkinatarpeiden tunnistamiseen, uusien liiketoimintamallien ymmärtämiseen ja soveltamiseen, asiakasvetoisen toimintatavan ja sen työkalujen tuntemiseen sekä osaamisaukkojen paikkaamiseen uuden oppimisen ja kumppanuuksien avulla.

Hanke etsii yhteistyössä kuntien elinkeinotoimen ja kehitysyhtiöiden - Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke, Posintra Oy sekä Novago Yrityskehitys Oy - kanssa Uudenmaan alueelta niitä yrityksiä ja
klustereita, jotka hyötyvät eniten ohjelmasta. Jokaiselle yritykselle tehdään hankkeen aluksi nykyisen liiketoiminnan läpikäynti ja tarvekartoitus lattiatasolla, jolloin varsinainen valmennus voidaan toteuttaa niin, että se palvelee osallistuvien yritysten liiketoiminnan kehittämis-, osaamis- ja verkostoitumistarpeita.

Hanke toimii monialaisesti niin, että eri alojen hyviä käytänteitä ja malleja voidaan jakaa ja soveltaa uusillekin aloille. Myös digitalisaation vaikutukset, uusien liiketoimintamallien löytäminen ja tulevaisuuden mahdollisuudet tehdään tässä näkyviksi. Osallistuvilla yrityksillä on mahdollisuus osallistua verkottumistilaisuuksiin ja strategisten kumppanien löytämiseen koko Uudenmaan alueelta ja räätälöityjä toteutuksia järjestetään kolmessa seudullisessa toteutuksessa.  Yritysten alkuvaiheen kartoitus liiketoimintamallien, markkinoiden ja prosessien kehittämistarpeista toimii hyvänä apuna tässä. Yrityksille voidaan hankkeen aikana myös suoraan ehdottaa mahdollisia kumppaneita.

Laurea-ammattikorkeakoulun liiketoiminta- ja digitaalista palvelumuotoiluosaamista sekä tulevaisuusosaamista hyödynnetään sekä valmennuksen suunnittelussa että toteutuksessa. Lisäksi opiskelijoiden projekti- ja päättötyöt toimivat yrityskohtaisten kehittämistarpeiden ratkaisuehdotuksina. Myös alueen teknologia-alan johtavien yritysten
kansainvälinen markkinoiden ja markkinakanavien tuntemus sekä alueen viestintäyritysten brändiosaaminen tuodaan mukaan kehittämistyöhön ja valmennukseen.