Siirry sisältöön

Strengthening Climate Change Education for Sustainable Development in Vietnam

CLIDEV-hanke (Strengthening Climate Change Education for Sustainable Development in Vietnam) on kehittämishanke, jossa on mukana kaksi suomalaista sekä neljä vietnamilaista partneria. Nelivuotinen hanke on käynnissä elokuuhun 2024 asti ja sen rahoittaja on ulkoministeriö (HEI-ICI). Hankkeen tavoitteena on kehittää kestävään kehitykseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvää opetusta ja opetussuunnitelmia vietnamilaisissa partnerikorkeakouluissa.

  • Toteutusaika:1.9.2020 - 31.8.2024
  • Rahoittaja:HEI-ICI-ohjelma
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Tarja Laakkonen

CLIDEV-hankkeen tavoitteena on kehittää kestävään kehitykseen sekä ilmastonmuutokseen liittyvää opetusta ja opetussuunnitelmia vietnamilaisissa partnerikorkeakouluissa. Kehittämistoiminnalla vastataan partnerikorkeakoulujen haasteisiin ja vahvistetaan niiden pedagogista osaamista. Laurea on mukana hankkeessa mm.

  • edistämässä yhteistyön tekemistä korkeakoulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa
  • järjestämässä opettajien pedagogista koulutusta (Training of Trainers on Pedagogy)
  • organisoimassa koulutusta MOOCien rakentamisesta (Training of Trainers on MOOC)

Partnerit

 

Esittelyvideo

Yhteyshenkilö: