Siirry sisältöön

Social Media and Adult Trainings

Laurea Lohja on partnerina 8 eurooppalaisen osapuolen toteuttamassa hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisopiskelijoiden valmiuksia toimia kansainvälisessä hankeyhteistyössä. Osaamisen muodostamisessa käytetään sosiaalisen median välineitä.

  • Toteutusaika:1.8.2012 - 30.7.2014
  • Rahoittaja:LLP Grundtvik
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

Lifelong Learning -ohjelmassa Grundtvigin Oppimiskumppanuushanke, jonka keskiössä ovat toinen toisiltaan oppiminen ja liikkuvuus. Laurea Lohja on suomalainen partneri eurooppalaisessa 8 aikuiskoulutusyksikön muodostamassa kokonaisuudessa, rahoitus on myönnetty kahdelle vuodelle.
Suomen osuudessa keskeisenä ideana valmentaa yritysten ja ammattikorkeakoulun työntekijöitä työskentelyyn kansainvälisessä projektissa kielen harjoittelun, yhteisen kirjoittamisen, sosiaalisen median välineiden ja sisällön osalta.
Opiskelijoina eivät voi olla tutkinto-opiskelijat, mutta he voivat olla toiminnassa mukana.