Siirry sisältöön

Smart Countryside Mobility

Smart Countryside Mobility -hankkeessa kehitetään yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Uudenmaan seudun haja-asutusalueille sekä periurbaaneille alueille uusia henkilöliikkumisen, materiaalivirtojen sekä pientavaralogistiikan palveluita ja konsepteja. Lisäksi hankkeessa kehitetään verkostomaisen yhteistyön keinoin toimivaa liikkumispalveluiden ekosysteemiä, jolla tuodaan yhteen kaikkia harvemmin asuttujen alueiden liikkumiseen liittyviä toimijoita sekä loppukäyttäjiä. Hankkeen pääkohderyhmänä on alueella toimivat yritykset, joiden selviytymis- ja kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.6.2021 - 31.10.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Mikko Julin

Smart Countryside Mobility -hankkeessa kehitetään yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa Uudenmaan seudun haja-asutusalueille sekä periurbaaneille alueille uusia henkilöliikkumisen, materiaalivirtojen sekä pientavaralogistiikan palveluita ja konsepteja. Lisäksi hankkeessa kehitetään verkostomaisen yhteistyön keinoin toimivaa liikkumispalveluiden ekosysteemiä, jolla tuodaan yhteen kaikkia harvemmin asuttujen alueiden liikkumiseen liittyviä toimijoita sekä loppukäyttäjiä. Hankkeen pääkohderyhmänä on alueella toimivat yritykset, joiden selviytymis- ja kilpailukykyä ja toimintamahdollisuuksia hankkeen toimenpiteillä vahvistetaan.


Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.