Siirry sisältöön

Sairaanhoitajaksi Suomessa - EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajan pätevöityminen työelämään

Hankkeessa kehitetään EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden pätevöitymispolkua suomalaiseen työelämään. Tavoitteena on lisätä hankkeessa mukana olevien sairaanhoitajien tietoa suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta sekä vahvistaa heidän suomen kielen taitoaan. Lisäksi hankkeessa kootaan ja arvioidaan sairaanhoitajien osaamisen arviointimenetelmiä. Hankkeessa tuotetaan sairaanhoitajan pätevöitymispolun malli verkkosivuille, josta se on jatkossa hyödynnettävissä rekrytoitaessa ulkomaisia sairaanhoitajia työskentelemään suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Hankkeen yhteistyöammattikorkeakoulut ovat Laurea, OAMK, TAMK, TurkuAMK & Savonia. Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 • Toteutusaika:1.8.2022 - 31.12.2024
 • Rahoittaja:JOTPA
 • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI
 • Teemat:
 • Projektipäällikkö:Lotta Tiikkainen

Sairaanhoitajaksi Suomessa- hankkeessa tuetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden pätevöitymispolkua suomalaiseen työelämään.

Sairaanhoitajien pääsy suomalaiseen työelämään ammattiaan vastaavaan tehtävään edellyttää Valviran myöntämää ammatinharjoittamisoikeutta. EU/ETA-maiden ulkopuolella suoritettua sairaanhoitajan tutkintoa ei hyväksytä automaattisesti ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti. Ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisprosessissa verrataan hakijan tutkintoa suomalaiseen sairaanhoitajatutkintoon ja määritellään osaamisen täydentämisen tarve. Suomessa on aikaisemmissa hankkeissa kehitetty malleja korkeakoulutettujen sairaanhoitajien osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen, mutta samankaltaista selkeää mallia ei ole luotu ei-korkeakoulutetuille sairaanhoitajille.

 

Sairaanhoitajaksi Suomessa- hankkeessa tavoitteena on
 • Koota, arvioida ja soveltaa sairaanhoitajien osaamisen arviointimenetelmiä, joilla voidaan arvioida EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen tutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien osaamista suhteessa Suomessa sairaanhoitajalta edellytettävään osaamiseen.
 • lisätä EU- ja ETA-maiden ulkopuolella, ei-Bachelor -tasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneen ammattilaisen tietoa suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteista, niitä ohjaavasta lainsäädännöstä, potilasturvallisuudesta ja hoitotyön eettisistä periaatteista.
 • tukea hankkeessa mukana olevien sairaanhoitajien suomen kielen taitojen vahvistumista siten, että he kykenevät toimimaan suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa sairaanhoitajan tehtävissä.
 • ohjata ja tukea hankkeessa mukana olevia sairaanhoitajia Valviran ammatinharjoittamisoikeuden hakuprosessissa. 
 • mahdollistaa osaamisen täydentämisen pilotit ammattikorkeakoulun järjestämässä työelämäyhteistyössä.

Hankkeessa kerätään tietoa osaamisen arviointimalleista ja osaamisen kehittymisestä henkilökohtaisen täydennyskoulutuksen myötä. Hankkeen aikana tuotetaan Orientaatio suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon -verkkokurssi, ja se on tarkoitus julkaista vuoden 2024 aikana. Voit lukea lisää verkkokurssin kehityksestä ja pilotointivaiheesta tästä artikkelista: MOOC sairaanhoitajaksi pätevöitymisen tukena | Laurea Journal. Sairaanhoitajaksi Suomessa- hankkeen tuloksena tuotetaan verkkosivusto, jota voidaan hyödyntää jatkossa rekrytoitaessa ulkomaisia sairaanhoitajia työskentelemään suomalaisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sairaanhoitajaksi Suomessa - verkkosivujen sisältöä päivitetään säännöllisesti hankkeen aikana.

Tutustu hankkeen verkkosivuihin

 

Koulutukset vuonna 2024

Vuonna 2024 Sairaanhoitajan laillistamisväyläopintoja (SAILA) järjestetään 13 eri ammattikorkeakoulussa eri puolilla Suomea. Sairaanhoitajan laillistamisväylä on suunnattu niille, jotka ovat suorittaneet sairaanhoitajan tutkinnon EU- tai ETA-maiden ulkopuolella ja haluavat saada laillistuksen toimia sairaanhoitajana Suomessa. Opinnot suoritetaan yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan, ja opintojen laajuuteen vaikuttavat aiemmat opinnot ja työkokemus sosiaali- ja terveysalalta. Opinnot ovat maksuttomia. Lisätietoja opinnoista ja hakemisesta on saatavilla Opintopolusta.

 

Hankkeen julkaisut

 

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen logo

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen logo

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Yhteyshenkilö: