Siirry sisältöön

Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut

REDISOTE-HANKKEESTA UUSIA TUULIA SOSIAALI- JA TERVEYSSEKTORILLE Innovaatiot ja innovaatioekosysteemit ovat tärkeitä sosiaali- ja terveyssektorille, koska ala kohtaa laajoja haasteita esimerkiksi asiakasmäärien kasvun, väestön ikääntymisen sekä rajallisten henkilöstöresurssien muodossa. Uudet innovaatiot syntyvät resursseja, osaamista ja tietoa yhdistämällä. Siksi onkin tärkeää synnyttää ja edistää verkostomaista yhteiskehittämistä, jossa yritykset, yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä kaupungit toimivat yhdessä. Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut eli RediSote-hanke (2021-2023) pyrkii vastaamaan sote-alan haasteisiin tukemalla alalla toimivien teknologiayritysten sekä yritystoimintaa alalle suunnittelevien toimijoiden koronapandemiasta toipumista. Hanke tukee yrityksiä auttamalla niitä pääsemään uusille markkinoille, rakentamaan uudenlaista kilpailuetua sekä nopeuttamalla uusien hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien digitaalisten innovaatioiden laajempaa käyttöönottoa yhteiskunnan hyväksi. Samalla hanke edistää yritysten, korkeakoulujen sekä julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden välistä kehitysyhteistyötä palveluekosysteemissä. RediSote-hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto. Hanketta rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toteuttajia ovat Laurea-ammattikorkeakoulu, Forum Virium Helsinki, Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hankkeen yhteyshenkilö on hankepäällikkö Sami Kauppinen, sami.kauppinen@laurea.fi p.0400367567.

  • Toteutusaika:1.8.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa
  • Projektipäällikkö:Sami Kauppinen