Siirry sisältöön

Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin

Hankkeessa kehitetään ihmislähtöinen toimintamalli, jota yritykset voivat käyttää resurssiviisaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisen tueksi sekä ihmislähtöinen toimintamalli kestävien asuinalueiden rakentamisen tueksi. Hankkeessa luodaan mikro- ja pk-yrityksille yhteiskehittämisen menetelmien avulla uusia resurssiviisaita ja vähähiilisiä tuotteita ja palveluita, joista osaa pilotoidaan jo hankkeen aikana. Erityisesti hankkeessa pyritään löytämään innovatiivisia ratkaisuja yritysten sivuvirtojen hyödyntämiseen. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän rakentamisen edistämiseksi hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen menetelmin resurssiviisaan ryhmärakentamisen toimintamalli, jossa huomioidaan myös mm. yhteisöllisyys ja muut sosiaaliset näkökulmat.

  • Toteutusaika:1.9.2019 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Susanna Kivelä

Kiertotalouteen siirtyminen edellyttää uudenlaisia lähestymistapoja kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Mikro- ja pk-yritykset tarvitsevat uusia toimintamalleja kiertotalouden mukaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Myös rakentamiseen tarvitaan uusia vähähiilisiä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin -hankkeen tavoitteena on kehittää näihin tarpeisiin vastaamiseksi ihmislähtöisiä toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää resurssiviisaiden tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävien asuinalueiden rakentamisessa.

Hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen menetelmin mikro- ja pk-yrityksille uusia resurssiviisaita ja vähähiilisiä tuotteita ja palveluita. Erityisesti pyritään löytämään innovatiivisia ja uutta liiketoimintaa luovia ratkaisuja yritysten sivuvirtojen hyödyntämiseen. Kehittämistyön pohjalta tuotetaan yritysten käyttöön ihmislähtöisen ja resurssiviisaan tuote-ja palvelukehittämisen toimintamalli, joka on yritysten kehittämistyön tukena myös hankkeen päätyttyä.

Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän rakentamisen edistämiseksi hankkeessa luodaan yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen resurssiviisaan ryhmärakentamisen toimintamalli, jossa huomioidaan myös mm. yhteisöllisyys ja muut sosiaaliset näkökulmat. Hankkeessa pilottikohteena käytetään Lapinjärven Husulanmäen asuinaluetta, jonka suunnittelussa ja kaavoituksessa ovat jakamistalous, yhteisöllisyys sekä kiertotalouden huomioiminen olleet keskeisessä roolissa. Tavoitteena on, että Husulanmäen aluetta kehitetään edelleen hankkeessa kehitettyä toimintamallia hyödyntäen.

Hankkeen luo kuluttajille ja julkisen sektorin hankintoihinkin vaihtoehtoja tehdä ilmastomyönteisiä ja ekologisesti kestäviä valintoja sekä edistetään ihmislähtöistä ja resurssiviisasta yhdyskuntakehitystä. Hankkeessa kehitettyä resurssiviisaan ryhmärakentamisen toimintamallia voivat jatkossa hyödyntää kaikki kunnat sekä rakennusalan yritykset, jotka haluavat rakentamisessa huomioida kiertotaloutta sekä sosiaalisia näkökulmia.
Hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Aalto-yliopiston ja Laurea-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena.

Yhteyshenkilö: