Siirry sisältöön

Radikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille

  • Toteutusaika:15.2.2016 - 31.5.2017
  • Rahoittaja:Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Radikalisaation ja Väkivaltaisen Ekstremismin Torjuntamalli Korkeakouluille – RAVET hankkeen päätoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu tuo radikalisaation ja väkivaltaisen ekstremismin (RVE) torjunnan osaksi korkeakoulun turvallisuustyötä luomalla RVE-torjuntamallin mallin 1) siitä, miten kiinnitetään huomiota siihen, ettei opetus edistä oppilaitoksen arvojen vastaista toimintaa; sekä 2) toimitilojen ja it-infran valvonnasta RVE:n näkökulmasta. Tavoitteena on, ettei infrastruktuuria käytetä edistämään RVE:ä. Lisäksi hankkeessa valmistetaan 3) E-koulutuspaketti RVE:stä henkilöstölle; sekä 4) ohjeistus riskiperusteiselle arviolle, millä toiminnan taso suhteutetaan sopivaksi.

Mallia tarjotaan käyttöön myös muihin oppilaitoksiin sekä soveltuvin osin laajemmin yhteiskuntaan.

Samoin kuin oppilaitokset puuttuvat opiskelijoiden suojelutarkoituksessa yleisesti väkivaltaiseen käytökseen, on koulujen velvollisuus puuttua myös RVE:iin. Tämä on kaikkien etu, niin radikalisoituneiden kuin muidenkin.

Yhteyshenkilö: