Siirry sisältöön

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa –koulutus valmentaa varhaiskasvattajia käyttämään pedagogista dokumentointia lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamiseksi sekä työn suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Koulutus antaa konkreettista tietoa ja ymmärrystä lapsilähtöisistä, luovista ja osallisuutta edistävistä pedagogisen dokumentoinnin menetelmistä ja keinoista.

  • Toteutusaika:13.4.2019 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusohjelma:
  • Projektityyppi:Muu / Other project
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Anne Eskelinen

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksessa –koulutus valmentaa varhaiskasvattajia käyttämään pedagogista dokumentointia lasten ja huoltajien osallisuuden vahvistamiseksi sekä työn suunnittelun ja arvioinnin tueksi. Koulutus antaa konkreettista tietoa ja ymmärrystä lapsilähtöisistä, luovista ja osallisuutta edistävistä pedagogisen dokumentoinnin menetelmistä ja keinoista. Koulutuksessa tarkastellaan myös pedagogisen dokumentoinnin eettisiä kysymyksiä ja toiminnan läpinäkyvyyttä tasa-arvon ja laadun näkökulmasta. Osallistujia ohjataan ja tuetaan askel askeleelta pedagogisen dokumentoinnin menetelmien kokeiluihin ja dokumentoinnin yhteiskehittämiseen sekä toiminnan vakiinnuttamiseen omassa tiimissä kehittämistehtävän kautta. Osallistujan valinnan mukaan verkossa tai lähiopetuksena tapahtuva koulutus tarjoaa väylän vertaisoppimiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen osallistujien välillä.