Siirry sisältöön

Palvelumuotoilulla ja ryhmätuella liiketoiminta uuteen nousuun

PATU-hankkeessa kehitetään 25 keskiuusmaalaisen pk-yrityksen liiketoimintaa palvelumuotoilun ja ryhmätuen keinoin. Koronaepidemian seurauksena yritysten on päivitettävä ja uudistettava liiketoimintamallejaan sekä luotava strategioita uusien asiakkaiden saavuttamiseksi ja palvelemiseksi. Hankkeen avulla pyritään luomaan uusia innovatiivisia asiakaslähtöisiä palveluita, lisäämään yritysten välistä yhteistyötä, yhteiskehittämistä ja verkostoitumista. Hankkeessa myös hyödynnetään yrittäjäjärjestöjen verkostoja hyvien käytäntöjen levittämiseen laajemmin Uudenmaan alueelle.

  • Toteutusaika:1.5.2020 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:1 Muu kotimainen rahoitus
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI