Siirry sisältöön

Palvelutuotannon ja palveluinnovaation avoin kehittämismalli älykkäässä kaupungissa: toimintakonsepti ja -malli julkisen päätöksenteon tueksi

Hankkeessa kehitetään 1) geneerinen toimintakonsepti palvelutuotannon ja -innovaation avoimeksi kehittämismalliksi kaupunkeja ja muita julkisista palveluista vastaavia tahoja varten, sekä tähän liittyvä 2) malli julkisen päätöksenteon tueksi.

  • Toteutusaika:1.1.2015 - 31.12.2016
  • Rahoittaja:Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

hankkeen tavoitteena on kehittää 1) geneerinen toimintakonsepti palvelutuotannon ja -innovaation avoimeksi kehittämismalliksi kaupunkeja ja muita julkisista palveluista vastaavia tahoja varten, sekä tähän liittyvä 2) malli julkisen päätöksenteon tueksi.
Hankkeen kannalta keskeisiä toimijoita ja hyötyjiä ovat metropolialueen kaupungit. Muita julkisista palveluista ja kehittämisestä vastaavia tahoja ja ensisijaisia hyötyjiä ovat esimerkiksi kaupunkien yhteiset liikelaitokset ja kuntayhtymät tai niiden ylläpidossa olevat muut organisaatiot sekä toissijaisesti sellaiset toimijat kuten Kuntaliitto ja Uudenmaanliitto.
Smart City-hankkeessa kaupungit ovat palvelutuotannon innovaatioalustoja ja kehitysympäristöjä, joissa 1) tutkimus- ja asiantuntijaryhmät, 2) kuntalaiset hyvinvointiyhteiskunnan muutosagentteina sekä 3) yritysten ja 4) julkishallinnon toimijat tekevät yhteistyötä kehittääkseen uusia innovatiivisia ja kansalais- ja asiakaslähtöisiä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita. Kaupungit ovat myös referenssi- ja demonstraatioalustoja, joissa voidaan osoittaa palvelun skaalautumisen edellyttämiä validionti –tuloksia. Näin ollen myös kaupunkien asukkaat ja yritykset ovat hankkeen edunsaajia.

Yhteyshenkilö: