Siirry sisältöön

Palvelujen kehittäminen teknologian, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen avulla 30 op

Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa 30 p on täydennyskoulutus, jonka Laurea-ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toteuttivat opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kolmeen kertaan hankkeen aikana. Koulutus oli kolmiosainen, verkossa opiskeltava kokonaisuus, josta opiskelijat saivat työkaluja työn tuottavuuden parantamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen. Koulutus auttoi ymmärtämään liiketoiminnan erilaisia teknologisia toimintaympäristöjä ja hyödyntämään niitä yritystoiminnan asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Koulutus tarjosi kokonaisvaltaisen osaamispohjan työelämän moderneihin ja nopeasti muuttuviin tarpeisiin vastaamiseen.

  • Toteutusaika:12.6.2020 - 31.12.2022
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Muu / Other project
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Jenni Viljanen

Hankkeen tulokset

PamuRobo-hankkeessa tarjottiin Palvelumuotoilu ja yhteiskehittäminen asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa 30 op -koulutus yhteensä 180 opiskelijalle vuosien 2021-2022 aikana. Hankkeessa kehitettiin myös toimintamalli ammattikorkeakoulun koulutustarjonnan ja sen saatavuuden parantamiseksi yhdessä työelämän kanssa.

Hankkeen tulokset on tiivistetty kolmeen n. minuutin mittaiseen videoon, sekä jokaista videon aihetta tukevaan podcastiin, jossa perehdytään vähän syvemmin aiheeseen.

Pääset videoihin klikkaamalla joko videon nimeä tai sen alla olevaa kuvaa.

Jatkuvan oppimisen pedagoginen välipala tarjoaa katsauksen jatkuvan oppimisen koulutukseen opettajan näkökulmasta.

Jatkuva oppiminen tarjoaa aivoruokaa osaamisen kehittämiseen, on kurkistus jatkuvan oppimisen koulutukseen opiskelijan näkökulmasta .

 

Lisää osaamista jatkuvan oppimisen seisovasta pöydästä käsittelee sitä, miten ammattikorkeakoulut voivat tarjota jatkuvan oppimisen sisältöjä kaikille.

Hankkeen podcastit

Hankkeen podcastit löytyvät Laurean Soundcloud-tililtä:

 

Lisäksi hankkeessa on tuotettu podcast-sarja Puhetta palvelumuotoilusta ja yhteiskehittämisestä, joka löytyy myös Laurean Soundcloudista.

Hankkeessa tuotetut oppimateriaalit

Hankkeessa tuotetut oppimateriaalit on lisensoitu CC BY-SA 4.0 -lisenssillä, ja ne ovat hyödynnettävissä Avointen oppimateriaalien kirjastosta osoitteessa aoe.fi

Oppimateriaalit löytyvät palvelusta hakusanalla "pamurobo".