Siirry sisältöön

Outdoors Uusimaa

Outdoors Uusimaa -hankkeen tavoitteena on luoda vetovoimaisten pyöräily- ja ratsastusreitistöjen ympärille yritysryppäitä, joita autetaan ja tuetaan tuotekehityksessä, tuotemuotoilussa ja markkinoinnissa. Hanke ohjaa maaseudun matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin ympäröivää luontoa ja toimimaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa suuremman näkyvyyden ja parempien tuotteiden saavuttamiseksi.

  • Toteutusaika:1.8.2016 - 31.3.2018
  • Rahoittaja:M-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Outdoors Uusimaa hanke perustuu Visit Finlandin teemaohjelmassa Outdoors Finland (OF) määriteltyihin yleistavoitteisiin ja periaatteisiin. Outdoors Finland katto-ohjelma on valtakunnallinen kesäaktiviteettimatkailun kehittämisohjelma. Ohjelmaa on toteutettu maaseuturahaston hanketuella vuodesta 2009 lähtien. Sen painopiste on maaseudun matkailuyritysten mikro- ja pk yritysten kansainvälistyminen. Ohjelmassa pyritään sekä parantamaan Suomen luontomatkailun näkyvyyttä kuluttajien keskuudessa kansainvälisillä markkinoilla että lisäämään yritysten pääsyä kansainvälisiin jakelukanaviin.

Outdoors Uusimaa -hankkeen tavoitteena on luoda vetovoimaisten pyöräily- ja ratsastusreitistöjen ympärille yritysryppäitä, joita autetaan ja tuetaan tuotekehityksessä, tuotemuotoilussa ja markkinoinnissa. Hanke ohjaa maaseudun matkailuyrityksiä hyödyntämään paremmin ympäröivää luontoa ja toimimaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa suuremman näkyvyyden ja parempien tuotteiden saavuttamiseksi. Hankkeessa mukana olevat pyöräilyreitit ovat esiteltyinä Outdoors Finland- portaalissa http://www.outdoorsfinland.fi/aktiviteetit/pyoraily/alueelliset/. Ratsastusreittien osalta määritellään ja kartoitetaan potentiaaliset reitit, niiden nykytila ja kehittämisvaatimukset. Kuten pyöräilyreiteissäkin, luodaan niiden ympärille yritysverkostot ja vetovoimaa lisätään tarinoiden, palvelumuotoilun ja digitaalisten mahdollisuuksien avulla.

Yhteyshenkilö: