Siirry sisältöön

OOVA - Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus

Osaava ohjaaja, vaikuttava ohjaus (OOVA) on Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke (3.11.2021-30.6.2023). Sen toteuttavat yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja HK Career Guidance and Consulting Oy. OOVA-täydennyskoulutuksella kehitetään oppilaitosten ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön ohjausosaamista, ohjauksen toimintamalleja sekä eri toimijoiden yhteistyötä. Keskiössä ovat yksilö- ja tarvelähtöisyys, palvelujen oikea-aikaisuus sekä ohjauksen holistisuus ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Osallistujat ymmärtävät hyvinvoinnin, resilienssin, opiskelukyvyn, tulevaisuuden- ja urasuunnittelutaitojen merkityksen opintopolun sujumiselle. OOVA-täydennyskoulutuksen ensisijaisena kohderyhmänä on lukioiden ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstö. Myös perusopetuksen, ammatillisen toisen asteen ja vapaan sivistystyön opinto-ohjaajat ja opettajat sekä opiskeluhuoltohenkilöstö voivat osallistua koulutukseen.

  • Toteutusaika:4.11.2021 - 30.6.2023
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Muu / Other project
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Mika Launikari