Siirry sisältöön

Nuoret nopeammin työelämään - yhteistyökäytäntöjen levittämisprojekti (Quicker Steps)

Hankkeessa levitettiin hyviä toimintatapoja, jotka tiivistävät työelämä-korkeakouluyhteistyötä ja edesauttavat osaltaan nuorten nopeampaa siirtymistä työelämään.

  • Toteutusaika:1.2.2011 - 31.12.2012
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

Hankkeessa hyödynnettiin hankkeessa toimivien ammattikorkeakoulujen verkostoja ja osaamista. Osaamista jaettiin ja työstettiin neljän workshopviikon aikana. Workshopviikkojen yhteydessä levitettiin myös hyviä käytänteitä järjestämällä kussakin avoin seminaari. Laurea toi hankkeeseen omana hyvänä käytäntönään Learning by Developing -toimintamallin.

Hankkella on omat kotisivut (www.quickersteps.net) sekä verkkojulkaisu, jotka jäävät hankkeen päätytyyä elämään vielä muutamaksi vuodeksi ilman, että niitä kuitenkaan enää aktiivistesti päivitetään. Lisäksi hyviä käytänteitä tuotiin esille hankkeen Facebook-sivulla (Quicker Steps)ja LinkedIN ryhmässä (Best Practices to Support HE Students' Employment - Quicker Steps).

Osana workshopviikkoja hanke on  järjestänyt  neljä seminaaria. Hankkeen päätösseminaari oli 27.11.2012 Jyväskylässä.

Hankkeen aikana ja jälkeen kehittämistyötä viedään eteenpäin mukana olevien korkeakoulujen omassa toiminnassa uusia käytäntöjä soveltaen.