Siirry sisältöön

Nappi - Erityistukea tarvitsevien nuorten terveyden edistäminen

Nappi-hanke edistää erityistä tukea tarvitsevien nuorten terveyttä ja hyvinvointia ohjaamalla liikunnalliseen elämäntapaan liittyviä aktiviteetteja järjestöjen, oppilaitosten ja asuinyksiköiden parissa.

  • Toteutusaika:1.1.2018 - 31.10.2020
  • Rahoittaja:THL/Terveyden edistämisen määräraha
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Mukaan rekrytoidaan erityistukea tarvitsevia, vielä liikkumattomia nuoria ja järjestetään kokeiluja ja pilotteja, joiden perusteella löydetään kullekin omanlaisensa saumaton liikkumispolku, johon muut elämän aktiviteetit limittyvät. Kerätyn tiedon pohjalta rakennetaan toimintamalli ja selko-opas käytännön suosituksiksi toimijoille ja myös kooste tarjonnasta erityisnuorille.

Yhteyshenkilö: