Siirry sisältöön

NAU - Naiset tasa-arvoisesti uralle

Naiset tasa-arvoisesti uralle – NAU! -hankkeella luodaan korkeakoulutukseen ja työelämään pysyvää kulttuuria, joka mahdollistaa rakenteellisesta epätasa-arvosta keskustelemisen ja siihen liittyvien ongelmien korjaamisen. Hanketta toteuttavat koordinaattorin Tampereen ammattikorkeakoulun lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Tekniikan akateemiset TEK. NAU! -hankkeen päätavoitteena on edistää ja tukea naisten määrällisesti ja laadullisesti tasa-arvoista työelämään siirtymistä ja uralla etenemistä. Päähuomio on tasa-arvon kehittämisessä miesenemmistöisillä aloilla. Hankkeessa keskitytään erityisesti tekniikan alaan, mutta lisäksi mukana ovat myös liiketalouden ja turva- ja riskienhallinnan koulutusalat. 1.3.2020 – 31.12.2022 toteutettavan hankkeen kohderyhmiä ovat kohdealojen naispuoliset korkeakouluopiskelijat ja korkeakouluista valmistuneet, korkeakoulujen opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä hankkeeseen osallistuvat työnantajat ja niiden henkilöstö. Hanketta rahoittaa ESR.

  • Toteutusaika:1.3.2020 - 31.12.2022
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Piia Tiilikallio