Siirry sisältöön

Muutosvoimaa osaamisesta (MUUVO)

MUUVO eli muutosvoimaa osaamisesta -hanke elvyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamalla niiden henkilöstölle mikrokursseja, joista syntynyttä osaamista hyödynnytetään samanaikaisesti yrityskohtaisissa valmennuksissa muutoskyvykkyydestä. Hanke toteuttaa Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategiaa tarjoamalla uudenlaisia, nopeita sekä työntekijöitä että yrityksiä hyödyttäviä koulutustoteutuksia ja uudistamalla näin uusimaalaisten ihmisten osaamista ja yritysten kilpailukykyä. Hanke toteutetaan yhteishankkeena yhdessä Metropolia ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin kanssa. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.10.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa
  • Projektipäällikkö:Mira Rajalakso

Muutosvoimaa osaamisella eli MUUVO-hanke tuki uusimaalaisia pk-yrityksiä ottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden  liiketoimintansa kilpailueduksi. Työkaluina tässä olivat osaamisen kehittäminen ja muutoshallinta.
MUUVO pilotoi toimintamallia, jossa  henkilöstö syvensi osaamistaan itsenäisesti opiskelemalla mikrokursseilla. Itseopiskelu ja  niihin sovitetut yritysvalmennukset tukivat toisiaan.
Hanke päättyi 31.8.2023.

MUUVO-hanke toimi aktiivisesti 1.10.2021 - 30.8.2023. Hanke sai tukea Euroopan sosiaalirahastolta ja se rahoitetaan osana Euroopan unionin COVID-19 pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Hankkeen vaikuttavuudesta: https://www.theseus.fi/handle/10024/805524

Verkkosivut: https://muuvo.fi/

Yhteyshenkilö: