Siirry sisältöön

Mission Positive Handprint

Mission Positive Handprint -hankkeen tavoitteena on verkottaa ravitsemisalan toimijoita sekä paikallisesti että ylimaakunnallisesti keskenään ja tukea pk-ravintoloiden vihreää siirtymää. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia vertaisoppimiselle, ja vertaisoppimista tukee, mikäli on mahdollista verkostoitua sellaisten yritysten kanssa, joita ei koe kilpailijoiksi. Samalla kehitetään keinoja, joilla vastuullisuutta voi hyödyntää liiketoiminnassa ravintola-alalla. Ravitsemisalan yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan koko hankkeen toiminta-alueella ja luodaan uusia ruokakonsepteja. Hanke tehdään yhteistyössä Savonian ja Jamkin kanssa ja Laurea toimii koordinoijana.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Anne Turunen