Siirry sisältöön

Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn

Mentalisaatio – osaamista kiusaamisen ehkäisyyn -hanke tarjoaa koulutuksia, joissa osallistujat oppivat mentalisaation edistämisen perusteita, tarkastelevat omaa mentalisaatiokykyään ja saavat käytännönläheisiä työvälineitä lasten ja nuorten mentalisaatiokyvyn vahvistamiseen. Mentalisaatio, eli mielentäminen, tarkoittaa kykyä huomioida oma ja toisen ihmisen mieli. Koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, peruskouluissa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevälle opetustoimen henkilöstölle.

  • Toteutusaika:5.5.2021 - 31.12.2023
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Muu / Other project
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Tiina Putkuri

Hankkeen tavoitteena oli tarjota 1 opintopisteen laajuisia, varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstölle suunnattuja koulutuksia kiusaamisen ehkäisystä mentalisaation avulla.

Hankkeen aikana toteutettiin yhteensä 13 koulutusta, joista yksi lähitoteutuksena Espoossa ja 12 etäyhteydellä. Lisäksi syksystä 2023 alkaen saatavilla oli myös omatoimisesti luentotallenteiden ja tehtävien avulla suoritettava koulutusvaihtoehto. Hankkeen tarjoaman koulutuksen suoritti 361 henkilöä.

Hanke toteutettiin yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutuksen sisältö suunniteltiin yhdessä Mieli ry:n kanssa.

 

Hankkeen koulutusmateriaaleja on saatavilla Avoimen oppimateriaalin kirjastossa. Omatoimisesti suoritettava koulutus on saatavilla maksuttomasti hankkeen päätyttyä. Lisäksi hankkeessa tuotettiin aihetta koskevia julkaisuja.

 

Julkaisut:

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin.

lue lisää tutkimusalueesta

Tutustu tutkimusalueeseen

Terveys, hyvinvointi ja sosiaalinen vastuullisuus –tutkimusohjelman tavoitteena on vastata ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja edistää yksilön, perheen, ryhmän ja yhteisön terveyttä sekä hyvinvointia elämän eri tilanteissa.

Lue lisää tutkimusalueesta