Siirry sisältöön

Mehiläispesistä kosmetiikkaa

Mehiläispesistä kosmetiikkaa -hanke on yritysryhmähanke, jossa on mukana kahdeksan mehiläistarhausta harjoittavaa yritystä viideltä eri ELY-keskus alueelta. Hankkeen taustalla on yrittäjien tarve vahvistaa osaamistaan ja kehittää liiketoimintaa tuotevalikoimaa kasvattamalla. Tavoitteena on kehittää ja brändätä mehiläisten tuottamiin raaka-aineisiin perustuvia kosmetiikkatuotteita aluksi Suomen markkinoille.

  • Toteutusaika:1.11.2021 - 30.11.2023
  • Rahoittaja:M-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Sari Viitala

Mehiläispesän tuotteita eli api-terapeuttisia tuotteita on käytetty kautta aikojen niin itsehoidossa kuin lääketieteessä ympäri maailmaa. Hunaja on mehiläispesän tunnetuin tuote, mutta pesistä saatavia muita tuotteita hyödynnetään varsin vähän. Tämä johtuu useasta tekijästä, esim. pesistä saatavat raaka-aineiden määrät ovat pieniä, ammattimaisia tarhaajia on vähän ja mehiläisten hoitokausi on lyhyt. Mehiläistarhaajien välinen yhteistyö onkin tärkeää mehiläispesän sivutuotteiden keräämisessä ja hyödyntämisessä. 

Hankkeessa on sekä yhteisiä että yrityskohtaisia toimenpiteitä. Laurean toimesta toteutetaan kaikille yhteinen tuotekehitys koulutuskokonaisuus, jonka läpileikkaavana teemana toimii EU:n kosmetiikkalainsäädäntö ja sen huomioiminen tuotekehityksessä ja kuluttajaviestinnässä. Lisäksi yrittäjien api-terapeuttista tietämystä lisätään ulkopuolisen koulutuksen avulla. 

Uuden osaamisen pohjalta hankkeessa kehitetään mehiläispesän tuotteita hyödyntäviä luonnonkosmetiikkatuotteita, jotka ovat EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaisia. Tuotteiden kaupallistamista varten tehdään markkinakartoitus ja markkinointisuunnitelma sekä rakennetaan brändi. Osana hanketta pyritään myös lisäämään kuluttajien tietoisuutta api-terapeuttisista raaka-aineista sekä hyödyntämällä olemassa olevia että rakentamalla uusia verkostoja.

Hankkeen yrityskohtaisilla toimenpiteillä pyritään yrittäjien oman osaamisen ja toiminnan kehittämiseen, mihin myös yhteiset toimenpiteet tähtäävät.

Yhteyshenkilö: