Siirry sisältöön

Matkailijan moniaistinen palvelukokemus

Projektin tavoitteena on selvittää asiakkaan kokemuksia siitä, miten moniaistinen palvelutarjonta ja multimodaalisuus vaikuttavat palvelujen kokemiseen, kohtaamiseen ja sitä kautta kysyntään.

  • Toteutusaika:1.8.2010 - 31.10.2012
  • Rahoittaja:Tekes
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Lähtökohtana tutkimukselle on ajatus ja väittämä siitä, että asiakkaat ovat palvelujen aktiivisia osallistujia, ja että moniaistisuuden ja palvelumuotoilun avulla asiakkaan kokemuksia voidaan rikastaa. Projekti tuottaa ketterän menetelmäpaketin, eli käytäntöön hyvin sovellettavissa olevia menetelmiä moniaistisen kokemuksen mittaamiseen ja palveluiden muotoilemiseen moniaistisuus ja multimodaalisuus huomioon ottaen. Menetelmäpaketti pohjautuu tässä hankkeessa tuotettujen tutkimustulosten ja pilottien analysointiin. Tutkimustieto ja ymmärrys lisääntyvät asiakkaiden moniaistisista palvelukokemuksista. Se auttaa vapaa-ajan palveluiden suunnittelemisessa ja rikastamisessa. Kohteena ovat sekä jo olemassa olevat että vasta suunnitteilla olevat matkailuun ja vapaa-ajanviettoon liittyvät palvelut.

Yhteyshenkilö: