Siirry sisältöön

MÄKO - Maahanmuuttajaopiskelijan ääni: kokemuksia opintopolusta

Hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä ja keinoja, joilla voidaan edistää heidän etenemistään koulutus- ja työurillaan, etenkin siirtymistä II asteelta korkea-asteelle, ja tehostaa kielikoulutusta. Hanke pyrkii saamaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ääntä kuuluville.

  • Toteutusaika:26.6.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa tutkitaan maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden opintojen etenemistä ja keinoja, joilla voidaan edistää heidän etenemistään koulutus- ja työurillaan, etenkin siirtymistä II asteelta korkea-asteelle, ja tehostaa kielikoulutusta.

Pyrimme tukemaan mm. sitä, että maahanmuuttajien pääsy opiskelemaan II asteen ja edelleen korkea-asteen oppilaitoksiin, opintojen nivelvaiheessa eteneminen ja siirtyminen työelämään olisi entistä sujuvampaa. Hankkeen aineistoina käytetään henkilöhaastatteluja ja -kyselyjä, rekisteritietoja ja aiempia tutkimuksia. Tutkittavina teemoina ovat kielen oppimisen merkitys opinnoissa, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koulutusorganisaatiossa, erilaiset kulttuuriorientaatiot, koulutettavien ammatti- ja työelämään siirtyminen sekä arjen sosiaalinen elämänhallinta.

Hankkeen tulokset edistävät koulutuspoliittisten ja muiden koulutukseen sekä sen kehittämiseen vaikuttavien päätösten tekemistä. Hankkeen ydintä on edistää maahanmuuttajaopiskelijan äänen kuulluksi tuloa.