Siirry sisältöön

Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub

Hankkeessa kehitetään maaseudun yritystoiminnan kehittämistä palveleva Lyckan-innovaatioalusta. Lyckan toimii maaseudun tulevaisuushubina ja inspiraatiokeskuksena sekä vahvistaa kestävää yrittämistä maaseudulla. Kehitettävä innovaatiokeskus antaa mahdollisuuden start-up-toiminnalle ja tukee etenkin pk-yrityksiä maaseudulla. Tulevaisuushubin toimintaa pilotoidaan hankkeen aikana ja hubin pysyvä toiminta käynnistetään Lapinjärvellä. Lapinjärven kunta on EAKR-hankkeen päätoteuttaja. Muut hankekumppanit ovat Laurea, Haaga-Helia, Hämeen ja LAB ammattikorkeakoulut. Hankkeen kokonaisbudjetti on n. 690 000 euroa.

  • Toteutusaika:1.9.2021 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:EAKR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys, Eettinen osaaminen ja ennakointiosaaminen
  • Projektipäällikkö:Emilia Risu

 

Koronatilanteen jälkeen saavutettava ns. uusi normaali tulee pohjautumaan aivan erilaiseen tapaan toimia kuin mihin olimme tottuneet ennen koronapandemiaa. On kehitettävä toimintamalleja, jotka huomioivat pysyvästi muuttuneen toimintaympäristön ja luovat uusia innovaatioita sekä elinkeinoelämän kasvua ihmisten tarpeista lähtien uudessa normaalissa.

Innovaatiotoiminta on keskittynyt kaupunkeihin. Vaarana on, että maaseudun mahdollisuudet innovaatiotoiminnan lähteenä jäävät hyödyntämättä.

Hankkeessa kehitetään maaseudun yritystoiminnan kehittämistä palveleva Lyckan-innovaatioalusta. Lyckan toimii maaseudun tulevaisuushubina ja inspiraatiokeskuksena sekä vahvistaa kestävää yrittämistä maaseudulla. Kehitettävä innovaatiokeskus antaa mahdollisuuden start-up-toiminnalle ja tukee etenkin pk-yrityksiä maaseudulla. Tulevaisuushubin toimintaa pilotoidaan hankkeen aikana ja hubin pysyvä toiminta käynnistetään Lapinjärvellä.

Hankkeessa kootaan yhteistyöverkosto sekä konseptoidaan toimintamalli, jolloin sen levittäminen myös muihin kuntiin sekä Suomessa että kansainvälisesti mahdollistuu. Lyckan-konsepti yhdistää biokiertotalouden, matkailun ja luovien alojen toimijat sekä jalkauttaa tulevaisuus- ja ennakointitaidot paremmin yritysten saataville. Hanke edistää ennakointiosaamista liiketoiminnan ja alueiden kehittämisessä sekä vahvistaa yritysten innovaatio- ja investointihalukkuutta. Hankkeessa kehitetään ihmislähtöisin menetelmin malli taiteen, muotoilun ja liike-elämän yhdistävään innovaatio- ja kehitystoimintaan.

Hankkeessa huomioidaan eri sukupuoli-identiteettien, ikäryhmien, yhteiskuntaluokkien ja eri alueilta tulevien yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Hanke edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenmukaisuutta Lapinjärven kunnan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Hanke edistää kestävää kehitystä luomalla mahdollisuuden ja toimintaympäristön uuden, kestävämmän liiketoiminnan verkostomaiseen kehittämiseen sekä tuottamalla tietoa mm. sivuvirtojen kestävämpään hyödyntämiseen. Samalla edistetään alueen elinkeinorakenteen kehittymistä kiertotalouden suuntaan sekä kestävän matkailuliiketoiminnan syntymistä alueelle. Horisontaaliset periaatteet huomioidaan hankkeen toteutuksessa koko hankkeen elinkaaren ajan.

Hanke toteutetaan Lapinjärven kunnan, Laurea-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun, Hämeen ammattikorkeakoulun sekä LAB-ammattikorkeakoulun yhteishankkeena.

Yhteyshenkilö: