Luotsi palveluneuvontapisteen kehittämisselvitys

Luotsi palveluneuvontapisteessä luodaan julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä asiakaslähtöinen ja innovatiivinen palveluneuvonnan työnjakomalli. Hankkeessa selvitetään yhteistyö ja työnjako sekä tuotetaan tutkimustietoa toimivan ja monistettavan mallin luomiseksi.

  • Toteutusaika:1.8.2011 - 15.6.2012
  • Rahoittaja:Uudenmaan liitto MaKeRa
  • Tutkimusalue:Kokonaisvaltainen terveys ja hyvinvointi
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI