Siirry sisältöön

LUKOS - Luonnonraaka-aineet kosmetiikkateollisuudessa

Teollisuuden prosesseissa syntyy erilaisia sivuvirtoja, joita voitaisiin hyödyntää kosmetiikkatuotteissa. LUKOS-hankkeen tavoitteena on selvittää kosmetiikkayritysten kiinnostusta sivuvirtojen käyttöön sekä selvittää, miten niitä pitäisi prosessoida kosmetiikan raaka-aineiksi. Sivuvirtojen hyödyntäminen kosmetiikassa on eräs tapa tukea kiertotaloutta ja kestävää kehitystä.

  • Toteutusaika:1.9.2018 - 30.11.2019
  • Rahoittaja:M-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:
  • Projektipäällikkö:Satu Vuorela

Kosmetiikkateollisuudessa on kiinnostusta erilaisille luonnosta peräisin oleville raaka-aineille. Osa näistä raaka-aineista voidaan saada elintarviketeollisuuden sivuvirroista jalostamalla. Tätä jalostamista voitaisiin kehittää kun tunnistetaan kosmetiikkateollisuuden tarpeet. LUKOS-hankkeessa tehdään tähän liittyen toimialaselvitys, missä kartoitetaan tarkemmin näiden sivuvirtojen kysyntä kosmetiikkateollisuuden tarpeisiin. Lisäksi selvitetään, kuinka paljon Uudenmaan teollisuusyrityksissä syntyy sivuvirtoja ja mitä niistä voitaisiin hyödyntää kosmetiikan raaka-aineina. Hankkeessa selvitetään kosmetiikkateollisuuden toimijat Uudellamaalla, kosmetiikan valmistajat sekä raaka-aineiden tuottajat ja myyjät. Lisäksi tehdään alustava kartoitus raaka-aineiden markkinahinnoista.

Sivuvirtojen hyödyntäminen kosmetiikan raaka-aineina on maailmalla tällä hetkellä erittäin paljon esillä.
Lue lisää nykytrendeistä.

 

 

 

Yhteyshenkilö: