Siirry sisältöön

Lähihoitajan ennakoiva turvallisuus-, ergonomia- ja työhyvinvointiosaaminen

Valtakunnallinen 15 op:n laajuinen suomenkielinen täydennyskoulutus työhyvinvoinnista, työergonomiasta ja ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan opettajille.

  • Toteutusaika:1.5.2016 - 31.12.2017
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Valtakunnallinen 15 op:n laajuinen suomenkielinen täydennyskoulutus työhyvinvoinnista, työergonomiasta ja ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä on suunnattu toisen asteen ammatillisen koulutuksen sosiaali- ja terveysalan opettajille. Tavoitteena on kehittää opettajien osaamista antaen käytännöllisiä valmiuksia ennaltaehkäistä ja arvioida lähihoitajan työhön liittyviä riski- ja kuormitustekijöitä sekä tuottaa materiaalia työkyvyn ennaltaehkäisystä ja työhyvinvoinnista sekä ennaltaehkäisevästä turvallisuustyöstä. Opitut tiedot ja taidot siirretään opettajilta opetukseen ja opiskelijoille. Koulutus toteutuu pääosin verkossa etäopiskeluna sekä erilaisina kehittämistehtävinä.
Opettajat kehittävät ja pilotoivat opittuja asioita opetuksessaan. Koulutuksen suunnitteluun osallistuvat Työterveyslaitoksen asiantuntijat sekä Laurean henkilöstö. Käytännön toteutuksesta vastaa Laurea.