Siirry sisältöön

Kuvataidekasvatuksen mahdollisuuksia ja menetelmiä varhaiskasvatuksessa

KuVa! Kuvista Varhaiskasvatukseen -koulutus 10 op, lisää varhaiskasvatuksen henkilöstön kuvataidekasvatukseen liittyvää innostusta ja osaamista sekä ymmärrystä sen pedagogisesta käytöstä päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa.

  • Toteutusaika:6.5.2020 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Muu / Other project

Hanke lisää ymmärrystä kuvataidekasvatuksen merkityksestä osana laadukasta varhaiskasvatusta. Osallistujat oppivat liittämään kuvataidekasvatuksen yhteyteen pedagogisen dokumentoinnin, monilukutaidon, osallisuuden ja itseilmaisun tukemisen. Hanke tarjoaa välineitä, joiden avulla kuvallinen ilmaisu tulee osaksi varhaiskasvatusta ja rikastuttaa lasten ilmaisua kuvallisin keinoin. Koulutus kattaa eri-ikäisten lasten kuvataidekasvatuksen, huomioiden myös alle 3-vuotiaat.

Koulutuskokonaisuus muodostuu verkko- ja lähiopetuksesta siten, että ensimmäinen koulutusosio on ajasta ja paikasta riippumatonta verkko-opiskelua kuvataidekasvatuksen teoriasta, toisessa osuudessa kuvataidekasvatuksen menetelmiä opiskellaan käytännön työpajoissa ja kolmas, syventävä osuus kytkee työyhteisöt mukaan koulutukseen kehittävän kuvataideprojektin avulla.