Siirry sisältöön

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Hankkeessa kehitetään Suomessa harvemmin opiskeltujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa korkeakouluissa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

  • Toteutusaika:1.2.2018 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa rakennetaan valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla. Tarjonnan rakentaa korkeakoulurajat ylittävä opettajien kehittäjäverkosto.

Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Tarjonnat tuotetaan hankkeessa kehitettävän rotaatiomallin mukaisesti. Tarjonta hyödyntää myös KV-taustaisten opiskelijoiden kielivarantoa osana tarjottavia oppimispolkuja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla.

Opiskelija tunnistaa oman lähtötasonsa hankkeessa kehitettävän itsearviointityökalun avulla ja valitsee taitotasoittain luokitellusta tarjonnasta omaan osaamistavoitteensa sopivan oppimispolun. Hankkeessa luodaan verkostot yhteistyölle valtakunnan tasolla, alueellisesti sekä temaattisesti tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Tutustu hankkeen nettisivuihin täällä!

Yhteyshenkilö: