Siirry sisältöön

Jatkumo

”JATKUMO – ammattikorkeakoulut jatkuvan oppimisen edistäjinä” -hanke käynnistyy 1.8.2020 ja päättyy 30.7.2023. Hankkeen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus. JATKUMO-hanketta johtaa Lapin ammattikorkeakoulu ka osatoteuttajina ovat Centria AMK, Humanistinen AMK, Jyväskylän AMK, XAMK, Karelia AMK, Laurea ammattikorkeakoulu, Oulun AMK, LAB AMK ja Savonia AMK. Suomessa ei ole toimivaa mallia, jossa ammattikorkeakoulut, kuntakokeilukunnat ja kehitysyhtiöt palvelisivat yrityksiä yhdessä, muodostaisivat valtakunnallisen osaamiskeskittymän ja noudattaisivat yhteistä jatkuvan oppimisen palvelumallia. Hankkeessa kehitettävä malli tarjoaa yrityksille laajemmat mahdollisuudet osaavan työvoiman saamiseen toiselta alueelta, työllisyysasteen parantamiseen ja työurien pidentämiseen. Lisätietoja: Sini Seppä-Kortelainen, sini.seppa-kortelainen@laurea.fi

  • Toteutusaika:1.8.2020 - 31.7.2023
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusohjelma:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen
  • Projektipäällikkö:Sini Seppä-Kortelainen