Siirry sisältöön

Innotransfer

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla pk-yritykset voivat hyödyntää vapaasti saatavilla olevaa immateriaalitietoa. Pk-yrityksiä autetaan vähentämään turhia tuotekehityskustannuksia niin rahassa kuin henkilöresursseissa mitattuna.

  • Toteutusaika:1.3.2009 - 30.6.2012
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen T&K&I / National T&K&I

Tuotekehitykseen käytetään Suomessa noin 5,5 miljardia euroa vuodessa. Tästä summasta noin kolmannes (1,8 miljardia euroa) kohdistuu päällekkäiseen tuotekehitykseen (eli joku toinen on jo tehnyt vastaavan
kehitystyön). Patentti- ja rekisterihallituksen selvityksen mukaan valtaosa eli 85% pk-yrityksistä ei käytä lainkaan vapaasti käytettävissä olevaa teknisen tiedon ja kilpailijatiedon kirjastoa, jonka kautta saatavan
tiedon avulla tuotekehityksen päällekkäisyyttä voitaisiin estää. Lisäksi vähintäänkin joka toinen pk-yritys jättää käyttämättä hyväkseen immateriaalijärjestelmän tarjoamat suojausmahdollisuudet.

Projektin tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla vapaasti saatavilla oleva immateriaalitieto tuodaan pk-yritysten tuotekehityksessä hyödynnettäväksi. Pk-yrityksiä autetaan vähentämään turhia tuotekehityskustannuksia niin rahassa kuin henkilöresursseissa mitattuna. Ammattikorkeakoulut ja tietoasiantuntijat järjestävät 3-päiväisiä monipuolisia koulutusjaksoja yrityksille.