Siirry sisältöön

Hyvinvoiva terveydenhuolto

Hankkeen tavoitteena on edistää terveydenhuoltohenkilökunnan työssä jaksamista sekä lisätä ja ylläpitää alan vetovoimaa Covid-19 aikana mutta myös pitkällä tähtäimellä. Hankkeessa yhteiskehitetään toimintamalli sekä sitä tukeva verkkopalvelu, jonka kautta voidaan varmistaa psyykkisen tuen saatavuus terveydenhoitohenkilökunnalle. Lisäksi kehitetään uusia toimintamalleja ja innovaatioita terveydenhuoltoalalla jaksamisen ja työn houkuttelevuuden tueksi, jotta voidaan varmistua työvoiman saatavuudesta myös tulevaisuudessa.

  • Toteutusaika:15.2.2021 - 31.1.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI