Siirry sisältöön

Urbaania kasvua – GSIP Vantaa

Hankkeessa kehitetään ja testataan uusia ratkaisuja yritysten henkilöstön osaamistason nostamiseen, teknologiseen muutokseen ja työllisyyden edistämiseen. Näin tuetaan yritysten kehitystä ja kiihdytetään niiden vastuullista kasvua. Hanke on kohdistettu Vantaalla toimiviin 10-200 henkilöä työllistäviin pk-yrityksiin ja heidän henkilöstöönsä. Hanke alkoi tammikuussa 2019 ja se päättyy huhtikuussa 2022. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle lähes 4 miljoonan euron rahoituksen.

 • Toteutusaika:1.11.2018 - 30.4.2022
 • Rahoittaja:1 Other international fund
 • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:International RDI

Urbaania kasvua GSIP Vantaa -hanke kehittää konkreettisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan PK-yritysten kasvua ja yksilöiden jatkuvaa oppimista. Ratkaisut suunnitellaan yhtäältä tukemaan vantaalaisten yritysten kehitystä ja kasvua sekä lisäämään erityisesti niiden kompetenssia ja työntekijöiden osaamista liiketoiminnan automatisaation ja digitalisaation edistämiseksi. Kehitettävien niin kutsuttujen kasvudiilien avulla tuetaan myös Vantaan työvoiman, pääasiassa matalasti koulutettujen mahdollisuuksia koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja torjutaan heidän työttömyyden riskiään.

Onnistuessaan kasvudiilit toimivat tulevaisuudessa eurooppalaisten kaupunkien työkaluina, avaimina yritysten kasvuun, mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen ja edistävät sosiaalista osallisuutta työmarkkinoilla.

Euroopan unionin Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelma tarjoaa resursseja uusien, rohkeiden ja innovatiivisten urbaaneihin haasteisiin vastaavien ratkaisujen testaamiseksi. Hankeen kokonaisbudjetti on 4 989 500 euroa, josta 80% EAKR:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta. Laurean osuus kokonaisbudjetista on 1 085 000 euroa.


Yhteiskehittämistä yritysten, kaupungin ja koulutusorganisaatioiden kesken

GSIP-kasvudiilit ovat yhteiskehittämisen tulos hankkeen projektipartnereiden ja sidosryhmien kesken. Mallit testataan noin 60 vantaalaisessa pilottiyrityksessä. Testauksesta ja pilotoinnista saatuja kenttäkokemuksia hyödynnetään seuraavan kasvudiilin kehittämisessä.

Laurea kehittää yhdessä muiden koulutusorganisaatioiden ja partneriyritysten kanssa koulutusta, joka vastaa vantaalaisten yritysten työntekijöiden ja alueen työvoiman tarpeisiin työn murroksessa – muuttuvassa ja digitalisoituvassa työympäristössä.

Lue artikkelit:

Jatkuva oppiminen haastaa työssäkäyvän aikuisen – miten organisaatio voi siinä tukea? – Laura Erkkilä, Annu-Riina Lamberg ja Marilla Kortesalmi

- Työssäkäyvän oppijan viitekehys Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen koulutuspalveluissa - Sini Maunula, Annu-Riina Lamberg ja Jyrki Suomala

Hankkeen edetessä kertyvää dataa on tarkoitus hyödyntää kehitettäessä ketterä automatisoitu informaatio-ohjauksen toimintamalli.

Lue artikkeli: Kännykkäsovellus osaamisen kehittämisen tavoitteiden saavuttamiseksi – Sini Maunula ja Anssi Turanvuori

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Matalan osaamistason työpaikat ja kouluttamaton työvoima ovat kokonaisvaltainen riski paikallistaloudelle. Vantaan työpaikoista lähes 17 prosenttia on matalan osaamistason työpaikkoja ja Vantaan alueen työvoimasta 32 prosentilla on vain matalan koulutustason osaamista. Teknologian murroksessa korostuvat digitalisoituvan liiketoiminnan ja automatisoituvan työn haasteet.

Hankkeen tavoitteena:

-    200 uutta työpaikkaa työttömille työnhakijoille hankkeen avulla.
-    30 uutta oppisopimusta vantaalaisiin yrityksiin hankkeen avulla.
-    700 vantaalaisen yrityksen työntekijää saa koulutusta ja opastusta oppimaan hankkeen avulla.

Hanke vastaa haasteisiin lisäämällä yritysten kompetenssia ja työntekijöiden osaamista työn murroksessa. Samalla hankkeessa tuetaan Vantaan työvoiman, pääasiassa matalasti koulutettujen mahdollisuuksia koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja torjutaan heidän työttömyyden riskiään.

Hankkeessa kehitetään ja testataan kasvudiilejä, jotka tarjoavat houkuttelevan kannusteen yrityksille mahdollistamalla liiketoiminnan kasvua. Yrityksille tarjottavia koulutusta ja sosiaalista vastuuta yhdistäviä diilejä kehitetään rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön koulutukseen sekä digitalisaation haltuunottoon.

Lue artikkeli: Suuri yrityskysely 2019 – Vantaalla toimivien yritysten osaamistarpeet – Sini Maunula, Annu-Riina Lamberg ja Jyrki Suomala

 

 

Tulokset

 

Kasvudiili 1

Kasvudiili 1 oli palvelukokonaisuus, jossa yhdistyivät sosiaalisen vastuun ja kasvun toimenpiteet. Kasvudiili 1 tarjosi yrityksille tukea uuden työvoiman rekrytointiin sekä yrityksen kasvua edistäviä koulutus- ja valmennuspalveluita. Tavoitteena oli tukea erityisesti yrityksiä, joiden kasvun esteenä on ollut uuden työvoiman saanti.

Haasteet:

 •  Kouluttautuminen nähdään kuluna – ei investointina.
 •  Yritysten tarpeiden ja hankepalveluiden yhteensovittaminen oli haasteellista.

Opit

 •  Erilaiset tilanteet eri yrityksissä vaikuttavat kasvun kannustimiin.
 •  Yritykset pystyvät hyödyntämään parhaiten ketteriä palvelukokonaisuuksia.

 

Lue lisää kasvudiili 1

Katso video tuloksista

Lue artikkelit:

 - Urbaania kasvua Vantaa -hankkeen kasvudiili 1:n koulutusten arvioinnin tulokset - Sini Maunula, Annu-Riina Lamberg ja Jyrki Suomala

 - Jatkuva oppiminen on työntekijän, työpaikan ja kouluttajan yhteistyötä - Laura Erkkilä ja Marilla Kortesalmi

 

Kasvudiili 2

Kasvudiili 2:n tavoitteena oli tukea yritysten vastuullista kasvua kehittämällä henkilöstön osaamista. Palvelukokonaisuus muodostui yrityskohtaisista valmennuskokonaisuuksista ja henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen palvelusta.

Haasteet:

 •  Työntekijöiden eritasoiset digitaidot ja uusien välineiden käytön omaksuminen.
 •  Muotoilla palvelut kiinnostavaksi ja markkinoida ne onnistuneesti yrityksille.

Opit:

 •  Kasvun työkalut syntyvät yhteistyössä yrityksen kanssa; ulkopuolinen valmentaja ei tuo niitä valmiina.
 •  Yrityksen pitää tunnistaa palvelusta saatava konkreettinen hyöty.
 •  Kollegan esimerkki innostaa myös muita kehittämään osaamistaan.

 

Lue lisää kasvudiili 2

Katso video tuloksista

Lue artikkelit:

 - Urbaania kasvua Vantaa -hankkeessa kehitetään koulutuspalveluja työssäkäyville aikuisille - kasvudiili 2:n yrityskohtaisten ryhmävalmennusten arviointia - Annu-Riina Lamberg, Sini Maunula ja Jyrki Suomala

 - Kasvuvalmennus huomioi sekä työelämän että työssäkäyvän oppija tarpeet - Laura Erkkilä & Annu-Riina Lamberg

 - Mitä kasvuvalmennuksissa saavutettiin ja opittiin? - Juha Leskinen

 

Kasvudiili 3

Kolmannessa kasvudiilissä tuetaan yrityksiä teknologisessa murroksessa.

Kasvuklinikka-verkkotapahtuma: Sanoista tekoihin! Investointitarinat kasvuun ja kehitykseen, katso tallenne

Lue Kasvuklinikka-verkkotapahtuman blogiteksti: Oppiminen on aina kasvun ja kehittymisen keskiössä - Anniina Honkonen

Lue lisää kasvudiili 3

 

Lue myös: Osaamisen kehittämisen kuusi askelta

 

Viestintä

 - Hankkeen viralliset verkkosivut

 - Kokemuksia kentältä -hankejulkaisu - lataa tästä

 - Jatkuvan oppimisen myytinmurtajat -podcast - kuuntele jaksot Spotifyssa

 - Urbaania kasvua Vantaa -hanke Twitterissä ja LinkedInissä sekä Youtubessa

 - Urban Innovative Actions - hankesivut

- Paljon artikkeleita ja blogeja luettavissa hankkeen julkaisut-sivulta

 

Hankkeen toteuttajaorganisaatiot

 • Vantaan kaupunki – päätoteuttaja
 • Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut – osatoteuttaja
 • Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut – osatoteuttaja
 • Laurea-ammattikorkeakoulu – koulutusorganisaatio
 • Metropolia Ammattikorkeakoulu – koulutusorganisaatio
 • Vantaan ammattiopisto Varia – koulutusorganisaatio
 • Helsingin seudun kauppakamari – koulutusorganisaatio
 • Finnair Cargo Oy – yrityspartneri
 • InfoCare Oy – yrityspartneri
 • ISS Palvelut Oy – yrityspartneri
 • Solteq Oyj – yrityspartneri
 • Vantti Oy – yrityspartneri
 • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) – tutkimuslaitos
 • Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) – tutkimuslaitos

Koulutuksen paradoksit - Business Vantaa

Jokaisen valmentajan ja kouluttajan tavoite on tuottaa mahdollisimman vaikuttavaa valmennusta, koulutusta ja opetusta.


Lue lisää

Työelämälähtöistä koulutusta

Laurea yhteiskehittämässä jatkuvan oppimisen käytänteitä Urbaania kasvua –hankkeessa


Lue lisää

Yhteyshenkilö: