Siirry sisältöön

Urbaania kasvua –GSIP Vantaa

Vantaalla kehitetään ja testataan GSIP -kasvudiilejä, jotka tarjoavat houkuttelevan kannusteen yrityksille mahdollistamalla liiketoiminnan kasvua. Yrityksille tarjottavia koulutusta ja sosiaalista vastuuta yhdistäviä GSIP –diilejä (Growth and Social Investment Pacts) kehitetään rekrytointiin, henkilöstön koulutukseen sekä digitalisaation haltuunottoon. Hanke kohdistuu vantaalaisiin 20-200 henkeä työllistäviin PK-yrityksiin sekä työvoimaan Vantaalla. Euroopan unioni on myöntänyt hankkeelle lähes 4 miljoonan euron rahoituksen.

  • Toteutusaika:1.11.2018 - 30.4.2022
  • Rahoittaja:1 Other international fund
  • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:International RDI

Urbaania kasvua GSIP Vantaa -hanke kehittää konkreettisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan PK-yritysten kasvua ja yksilöiden jatkuvaa oppimista. Ratkaisut suunnitellaan yhtäältä tukemaan vantaalaisten yritysten kehitystä ja kasvua sekä lisäämään erityisesti niiden kompetenssia ja työntekijöiden osaamista liiketoiminnan automatisaation ja digitalisaation edistämiseksi. Kehitettävien niin kutsuttujen kasvudiilien avulla tuetaan myös Vantaan työvoiman, pääasiassa matalasti koulutettujen mahdollisuuksia koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja torjutaan heidän työttömyyden riskiään.

Euroopan unionin Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelma tarjoaa resursseja uusien, rohkeiden ja innovatiivisten urbaaneihin haasteisiin vastaavien ratkaisujen testaamiseksi.

Onnistuessaan kasvudiilit toimivat tulevaisuudessa eurooppalaisten kaupunkien työkaluina, avaimina yritysten kasvuun, mahdollistavat uusien työpaikkojen luomisen ja edistävät sosiaalista osallisuutta työmarkkinoilla.


Yhteiskehittämistä yritysten, kaupungin ja koulutusorganisaatioiden kesken

GSIP -diilit ovat yhteiskehittämisen tulos hankkeen projektipartnereiden ja sidosryhmien kesken. Mallit testataan noin 60 vantaalaisessa pilottiyrityksessä. Hankkeen kuluessa kertyvää dataa on tarkoitus hyödyntää kehitettäessä ketterä automatisoitu informaatio-ohjauksen toimintamalli.

Laurea kehittää yhdessä muiden koulutusorganisaatioiden ja partneriyritysten kanssa koulutusta, joka vastaa yritysten työntekijöiden ja vantaalaisen työvoiman tarpeisiin työn murroksessa –
muuttuvassa ja digitalisoituvassa työympäristössä. Osallistumme aktiivisesti kasvudiilien kehittämiseen ja muotoiluun, yritystarpeiden kartoitukseen, hanketapahtumien ja työpajojen järjestämiseen projektin vaiheiden mukaan.

Haaste

Matalan osaamistason työpaikat ja kouluttamaton työvoima ovat kokonaisvaltainen riski paikallistaloudelle. Vantaan työpaikoista lähes 17 prosenttia on matalan osaamistason työpaikkoja ja Vantaan alueen työvoimasta 32 prosentilla on vain matalan koulutustason osaamista. Teknologian murroksessa korostuvat digitalisoituvan liiketoiminnan ja automatisoituvan työn haasteet.

Ehdotettu ratkaisu

Hanke vastaa haasteeseen lisäämällä yritysten kompetenssia ja työntekijöiden osaamista työn murroksessa. Samalla hankkeessa tuetaan Vantaan työvoiman, pääasiassa matalasti koulutettujen mahdollisuuksia koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen ja torjutaan heidän työttömyyden riskiään.

Hankkeessa kehitetään ja testataan kasvudiilejä, jotka tarjoavat houkuttelevan kannusteen yrityksille mahdollistamalla liiketoiminnan kasvua. Yrityksille tarjottavia koulutusta ja sosiaalista vastuuta yhdistäviä diilejä kehitetään rekrytointiin, olemassa olevan henkilöstön koulutukseen sekä digitalisaation haltuunottoon.

Kumppanit


-    Vantaan kaupunki – päätoteuttaja
-    Laurea-ammattikorkeakoulu – koulutusorganisaatio
-    Metropolia ammattikorkeakoulu – koulutusorganisaatio
-    Vantaan kaupungin elinkeinopalvelut – osatoteuttaja
-    Vantaan kaupungin työllisyyspalvelut – osatoteuttaja
-    Vantaan ammattiopisto Varia – koulutusorganisaatio
-    Helsingin seudun kauppakamari – koulutusorganisaatio
-    Finnair Cargo Oy – yrityspartneri
-    InfoCare Oy – yrityspartneri
-    ISS Palvelut Oy – yrityspartneri
-    Solteq Oyj – yrityspartneri
-    Vantti Oy – yrityspartneri
-    Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) – tutkimuslaitos
-    Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) – tutkimuslaitos

 

Urbaania kasvua -hankkeen tärkeimmät merkkipaalut


-    kesäkuu 2019: ensimmäinen GSIP -kasvudiili julkaistaan
-    kesäkuu 2020: toinen GSIP -kasvudiili julkaistaan
-    joulukuu 2020: kolmas GSIP -kasvudiili julkaistaan
-    lokakuu 2021: automatisoitu GSIP -ohjausmalli otetaan käyttöön

 

Laurean toimet Urbaania kasvua -hankkeessa vuosina 2019–2021


-    yritysten osaamistarpeiden kartoitusta
-    koulutuksen yhteiskehittämistä
-    koulutusta partneri- ja pilottiyrityksille
-    valmennuksia pilottiyrityksille
-    työpajoja hankepartnereille
-    yritysyhteistyötä
-    innovatiivisten kasvudiilien muotoilua
-    uusia alueellisia ratkaisuja
-    yritysten rekrytointitarpeiden kartoitusta
-    kasvudiilien markkinointia vantaalaisille pilottiyrityksille
-    kasvudiilien julkistustilaisuuksia
-    sidosryhmätapaamisten järjestämistä

 

Hanke numeroina


-    8,1 prosenttia Vantaan kaupungin asukkaista on työttömänä.
-    16,5 prosenttia kaikista Vantaan työpaikoista on matalan osaamistason työpaikkoja.
-    32 prosentilla Vantaan alueen työvoimasta on vain matalan koulutustason osaamista.
-    200 uutta työpaikkaa työttömille työnhakijoille hankkeen avulla.
-    30 uutta oppisopimusta vantaalaisiin yrityksiin hankkeen avulla.
-    700 vantaalaisen yrityksen työntekijää saa koulutusta ja opastusta oppimaan hankkeen avulla.
-    Hankeen kokonaisbudjetti on 4 989 500 euroa, josta 80% EAKR:n Urban Innovative Actions (UIA) -ohjelmasta.
-    Laurean osuus kokonaisbudjetista on 1 085 000 euroa.

Koulutuksen paradoksit - Business Vantaa

Jokaisen valmentajan ja kouluttajan tavoite on tuottaa mahdollisimman vaikuttavaa valmennusta, koulutusta ja opetusta.


Lue lisää

Työelämälähtöistä koulutusta

Laurea yhteiskehittämässä jatkuvan oppimisen käytänteitä Urbaania kasvua –hankkeessa


Lue lisää

Yhteyshenkilö: