Siirry sisältöön

Green Steps - innovaatioiden, resilienssin ja vihreän osaamisen vahvistaminen

Green Steps- hankkeen tavoitteena on lisätä uusmaalaisten mikro- ja pk-yritysten kykyä uudistaa ja kasvattaa liiketoimintaansa. Yritysten uudistumista tuetaan edistämällä yritysten kiertotaloutta ja digitaalisuutta hyödyntävää innovaatiotoimintaa. Hankkeessa haetaan yhdessä myös yrityksille tulevaisuususkoa ja resilienssiä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä tuetaan tarjoamalla niille koulutusta, palvelumuotoiluosaamista, vertaismentorointia sekä valmennusta. Hankkeessa luodaan myös Green Steps -askelmerkit, jotka tekevät vihreään liiketoimintaan siirtymisen näkyväksi. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

  • Toteutusaika:1.2.2022 - 31.8.2023
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusohjelma:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI
  • Teemat:Digitalisaatio ja tiedon hallinta yhteiskunnassa, Pedagogiikka ja yhteiskehittäminen, Yrittäjyys
  • Projektipäällikkö:Jenni Viljanen

Green Steps -hankkeessa muotoiltiin askelia kohti kestävää liiketoimintaa

Haaga-Helian ja Laurean yhteishankkeen aikana mikro- ja pk-yrityksiä sparrattiin vihreässä siirtymässä ja kiertotalous asioissa muun muassa palvelumuotoilun menetelmiä, vertaismentorointia, koulutuksia ja business coachingia hyödyntäen.


Menetelminä käytettiin mm.

✏ Sustainable Business Model Canvasia
✏ Lego® Serious Play®
✏ Sitran Kestävän elämän motivaatioprofiileja
✏ Haastatteluja, kyselyjä, työpajoja
✏ Empatiakarttaa
✏Business Coachingia

Oppeja

💡 Lego® Serious Play® toimi mainiosti asioiden konkretisoimisessa ja tekeminen oli hauskaa 😀
💡 Moni mukana ollut yritys toimii jo ilahduttavan hyvin kiertotalouden ja kestävän liiketoiminnan periaatteiden pohjalta
💡 Asiakkaille ja sidosryhmille ei kuitenkaan viestitä tekemisestä, pelätään viherpesun leimaa, syyttä
💡 Yritysten vertaismentorointi alasta riippumatta toimii, kaikki kaipaavat sparrausta ja peilausta omasta tekemisestä
💡 Vastuullisuus kuuluu kaikille ei vain ylemmän johdon agendalle
💡 Vihreä siirtymä ja kiertotalous asiat eivät ole rakettitiedettä
💡 Pienin askelin kohti isompaa tavoitetta, tärkeintä on ryhtyä toimeen

 

Hankkeen tuloksena syntyi:
Green Steps vihreät askelmerkit

  

 

 

Yhteyshenkilö: