Siirry sisältöön

ForeMassi2025

ForeMassi2025 on laadullisen ennakoinnin verkostohanke, joka kohdistuu hyvinvointi- ja turvallisuusalaan.

  • Toteutusaika:1.1.2011 - 31.12.2013
  • Rahoittaja:ESR 2007-2013
  • Tutkimusalue:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Vuosina 2011-2013 toteutettava ForeMassi2025 on pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke, joka kohdistuu hyvinvointi- ja turvallisuusalaan ja siihen sisältyvää palvelumuotoiluun. Hankkeen tuloksena tuotetaan kansallisella ja maakunnallisella tasolla hyvinvointi- ja turvallisuusalan skenaarioita eli tulevaisuuden käsikirjoituksia. Skenaarioiden pohjalta tehdään käytännön ehdotuksia koulutuksen sisältöjen kehittämiseksi huomioiden tulevaisuuslähtöiset kysyntä- ja muutostarpeet, osaamisprofiilit ja rakenteelliset suositukset. Hankkeessa pilotoidaan sosiaalista mediaa hyödyntävää Massidea.org-toimintamallia ja arvioidaan sen soveltuvuutta osaamisen ennakoinnissa.

Yhteyshenkilö: