Siirry sisältöön

ProfESus - Focus on Sustainability - Education for Professionals in Household and Guest-Orientated Businesses (ProfESus)

ProfEsus-hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotitalousopettajien, -kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Päätavoitteena on rakentaa kansainvälinen verkko-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää missä tahansa kotitalousopetuksessa

  • Toteutusaika:1.10.2016 - 31.3.2019
  • Rahoittaja:Erasmus+ KA2
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:International RDI

ProfEsus-hankkeen tavoitteena on vahvistaa kotitalousopettajien, -kouluttajien ja -valmentajien osaamista sekä pedagogisia taitoja kestävän kehityksen ja vastuullisuuden saralla. Päätavoitteena on rakentaa kansainvälinen verkko-oppimisympäristö, jota voidaan hyödyntää missä tahansa kotitalousopetuksessa. Virtuaalinen opintojakso koostuu kestävän kehityksen ja vastuullisuuden teemoista. Verkko-opinto pohjautuu Blended learning (sulautuva opetus) -malliin, jossa rakennetaan moninaisista elementeistä koostuva oppimisympäristö. Oppimisympäristön tavoitteena on integroida sekä opetuksen elementtejä ja prosesseja että digitaalisia ympäristöjä ja vuorovaikutusvälineitä soveltuvin osin. Hankkeen pedagoginen näkökulma on ”Green pedagogy”, jonka tavoitteena tarjota opetusvälineitä ja menetelmiä yli rajojen. ”Green pedagogy” muovaa opiskelun taitoja enemmän ratkaisukeskeisen ja oivaltavan oppimisen suuntaan. Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden näkökulmasta pääpaino on tässä pedagogiikassa, joka keskittyy sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin asioihin.

Yhteyshenkilö: