Siirry sisältöön

Express to Connect

Tutkimusten mukaan muistelu lisää ikääntyneiden henkistä hyvinvointia. Express to Connect-hankkeessa tähän innostetaan kehittämällä uudenlainen palvelu, joka mahdollistaa henkilökohtaisten muistojen ja tarinoiden kertomisen sekä niiden jakamisen muiden kanssa.

  • Toteutusaika:1.3.2010 - 28.2.2013
  • Rahoittaja:Ambient Assisted Living (AAL)
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:International RDI

Express to Connect -hanke vastaa väestön vanhenemisen asettamiin haasteisiin. On arvioitu, että vuoteen 2050 mennessä yli 80-vuotiaiden määrä kaksinkertaistuu Euroopassa. Ikääntyminen altistaa yksinäisyydelle ja eristäytyneisyydelle.
Express to Connect (E2C)-hankkeen tavoitteena on kehittää verkkopohjainen palvelu, joka kannustaa omien tarinoiden kertomiseen. Lisäksi palvelu tuo sosiaaliset verkostot ikääntyneiden ulottuville internetin avulla. Tämä puolestaan lisää ikääntyneiden vireyttä ja parantaa näin heidän elämänlaatuaan.
E2C -hanke pohjautuu käyttäjälähtöisiin menetelmiin. Keskeistä on käyttäjien sitouttaminen hankkeeseen sen jokaisessa vaiheessa. Tämä johtaa uusiin oivalluksiin, jotka puolestaan antavat loppukäyttäjille lisäarvoa ja tekevät kehitettävästä palvelusta paremman.
E2C on Euroopan unionin rahoittama kehityshanke. Se on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living (AAL)-yhteisohjelmaa. Kansallinen rahoittajaorganisaatio Suomessa on Tekes.
Hanke alkoi maaliskuussa 2010 ja kestää 36 kuukautta.

Yhteyshenkilö: